Isukumise ungqongqoshe wachaza ekaTrevor Noah

792

INTATHELI YELANGA

UMSINDO oqubuke emuva kokuvela kwezindaba zokuthi usomahlaya waseNingizimu Afrika, uTrevor Noah,  uzokhokhelwa u-R33 million ngokuvela esikhangisweni eyisimuzuzu ewu-5 – eziveza ubuhle beNingizimu Afrika, uphoqe ukuba uNgqongqoshe wezokuVakasha,  uNkk Patricia de Lille, achaze ukuthi le mali ngeke iphume kuhulumeni. Izindaba zalesi sikhangiso ziqubuke ePhalamende, lapho uSihlalo weKomiti lezokuKakasha, uNkk Tandi Mahambehlala, ebuze ukuthi ngabe kuliqiniso yini ukuthi lo somahlaya uzokhokhelwa le mali. 

Isikhulu esiphezulu seTourism Business Council of South Africa, uMnu Tshifhiwa Tshivenga, siphikile ukuthi kunemali ezokhokhwa wuhulumeni. 

“Yimina umnikazi walolu hlelo futhi kaluhlanganise lutho nohulumeni wakuleli. Lolu hlelo ngolwenkampani eseceleni, yingakho lungazange lubikwe nakuhulumeni,” kusho yena. 

UNkk De Lille ucacisile ukuthi yile nhlangano ezokhokha ngalesi sikhangiso. “Kangiqali ukusho lokhu, wukuthi laba abasabalalise lezi zindaba babengazwanga kahle ngoba kwasekuqaleni ngangishilo ukuthi uma kunento enjalo, kayihlanganise lutho nohulumeni,” kusho yena. UNkk Mahambehlala uthe bona bebebona sengathi ukwenziwa kwalesi sikhangiso uma kuzokhokhelwa wuhulumeni, kuzocishe kufane nokwakuhlongozwa ukuthi kunikezwe iTottenham Hotspur yase-England u-R1 billion. Lolo hlelo lwagcina lungaphumelelanga emuva kokuqubuka komsindo, kukhalwa ngokuthi kuzobe kumoshwa imali. 

Previous articleIhlazo ngezidumbu ezimbondelene emakhazeni kahulumeni
Next articleInyuvesi nezinhlelo zokufundisa ngokuhlukumeza