ITheku licuphe ngama-generator uma kuhamba ugesi ezikhungweni zokuvota

162

THANDOLUHLE NGUBO

ZIZOCOPHA ngama-generator izikhungo eziningi kuMasipala weTheku ukuze kungaphazamiseki ukusebenza uma kwenzeka kuhamba ugesi ngosuku lokhetho,   olungoLwesithathu. Lokhu kuvezwe yimeya yalo masipala, uMnu Mxolisi Kaunda (esesithombeni), ngoLwesine ngesikhathi ibika ngezinhlelo zokuqinisekisa ukuthi ukhetho kaluphazamiseki. 

Ithe ilindele ukuthi konke kube sekumi ngomumo kusasa ngoMsombuluko. “Ukulungiswa kwamanzi nogesi emahholo azosebenza njengezikhungo sekuqalile, futhi silindele kuphothulwe ngoMsombuluko. Emahholo angenawo ugesi, sizofaka owesikhashana ukuqinisekisa ukuthi ukuvota kuqhubeka kahle. Ezindaweni ezingenawo amanzi, sizosebenzisa amathangi. Elinye ithangi sesilihambisile kwa-IEC, kanti izimoto zamanzi zizohamba kuzona zonke izindawo zokuvota ukubhekelela ukuthi amanzi kawashodi,” kusho uKaunda.

Unxuse izakhamizi zeTheku ukuba ziphume ngobuningi ziyovota.

Previous articleImeya ibale nekhansela kwabavimba intuthuko
Next articleKumbiwe ithuna kwebiwa ikhanda esidunjini soshone engaboni