Itholakale nezidumbu imoto yabanyamalala ngoNcibijane

329

NONHLAKANIPHO SHINGA

LISHABALALISE okwamazolo ebona ilanga ithemba lezinsuku eziwu-13 lokutholakala esadla amabele kwamalungu omndeni wakwaHlongwane eBergville – owanyamalala ngoNcibijane ebusuku – ngesikhathi abalo mndeni betshelwa izindaba ezibuhlungu ngoMgqibelo zokutholakala kwemoto eyayihamba abafi yembozwe yisihlabathi ebhulohweni laseMnambithi.

Umndeni wakwaHlongwane esigodini saseMakhosaneni, eBergville, sewuphoqeleke ukuqala ukucabanga ngezinhlelo zomngcwabo kaMnu Mandlendoda Hlongwane (42), umkakhe uNkk Andiswa uMaZikone, nendodana yabo ebineminyaka emibili, abafulathela elakubo eBergville ngoNcibijane ntambama belibangise eVryheid lapho uHlongwane abesebenza khona

Kuzokhumbuleka ukuthi ngeledlule ILANGA libike ngamalungu alo mndeni amathathu ahamba ngoNcibijane elibangise eVryheid kodwa agcina engafikanga obekwenza izihlobo zishayisane ngamakhanda ukuthi engabe behlelwa yini endleleni.
Ngokusho kukaMnu Celani Mahlobo ongumfowabo kamufi, baba nokudideka ngesikhathi kungena izingcingo ezazibuza ukuthi kungani umfowabo engekho emsebenzini ngomhla ka-2 njengoba kwakulindeleke ukuba aqale (emsebenzini) ngalolo suku.
Ngesikhathi benyamalala, izingxenye ezithile zeKwaZulu-Natal bezivele zigubuzelwe yizimvula ezinamandla ezaqala ngaphambi kukakhisimusi, zashiya ezindaweni eziningi kukhalwa ikakhulukazi eMnambithi, lapho umndeni wakwaHlongwane obekulindeleke ukuba unqamule khona.

ILANGA likhuluma namalungu alo mndeni ngeledlule, abezwakala ukuthi asenethemba lokuthi kungenzeka ukuthi kukhona okwenzeke kulabo njengoba bona bebengabalwa nabamukile futhi nomndeni ungazitsheli ukuthi kungenzeka ukuthi baba yingxenye yabamukile njengoba bekungekho ngisho umkhondo wemoto ababehamba ngayo.

UMnu Mahlobo watshela ILANGA ukuthi kuvela ukuthi laba bawufaka uphethiloli egaraji eliseMnambithi, base bedlula kodwa kabahambanga ibanga elide, imoto yabe isicisha isiqopha-mkhondo (tracker). Ngesikhathi ekhuluma wayezwakala ukuthi banethemba lokuthi lapho bekhona bayaphila noma ikhona incazelo abayoyisho uma beqhamuka.

ILANGA lithinte uMahlobo ngoMgqibelo ngemuva kokusabalala kwezindaba zokutakululwa kwemoto etholakale ingaphansi kwebhuloho eliseMnambithi, imbozwe yisihlabathi. Le moto itholwe ngabantu ababesebenza, okuthe uma bemba, bazithela kuyona, babe sebeyidonsa kwatholakala phakathi izidumbu ezintathu okuhlanganisa nesengane.

Ubezwakala ekhuluma ukuthi uphuke inhliziyo njengoba ethe ngokwemibiko abayitholile, yiyona impela imoto kamfowabo futhi nezidumbu eziphakathi ngezabo.
“Siyabonga kakhulu kulabo abakwaze ukuthola imoto lapho beyigqibeke khona ngoba besiyohlala singazi ngempela ukuthi kwenzekani kubo njengoba besinemibuzo engaphenduleki. Ukuthola ithambo lezihlobo zethu bekubalulekile kithina noma besisenalo nje ithemba lokuthi bayothokalala bephila,” esho.

UMahlobo uthi bese bebheke kuzona zonke izindawo abebengazicabanga kodwa ungekho umkhondo njengoba bahamba baze bayofika lapho uHlongwane ebeqashe khona, bafike bazibonela ukuthi kabakaze bafike kule ndawo. UHlongwane ubesebenza kwaTransnet khona eVryheid kanti umkakhe nengane wayehamba nabo ukuba bamvakashele, bezobuye baphindele emuva.

Batholwa nje, namaphoyisa abeselahle ithemba, engasazi ukuthi bazobhekwa kuphi njengoba bekungekho mkhondo ngokunyamalala kwabo zonke lezi zinsuku. Ukutholakala kwalo mndeni sekukhuphule isibalo sababulawe yizikhukhula eMnambithi njengoba sesifike ku-26.

Ngokusho kwaboMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu, kunophenyo oluqhubekayo ngezidumbu ezitholiwe yize kuvela ukuthi abaphakathi ngabakwaHlongwane abanyamalala ngosuku lokuqala onyakeni.
“Abantu abathathu okuhlanganisa nengane batholwe emotweni okusolakala ukuthi ngeyomndeni wakwaHlongwane owanyamalala kuqala unyaka. Uphenyo lusaqhubeka,” kusho uMnu Sboniso Mngadi okhulumela lo mnyango.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleKugqugugquzelwa ukuhlolelwa izifo
Next articleKwamshintsha umqondo ukulingisa ekaSenzangakhona