Ithuba lomphakathi ukuphawula ngoshintsho lwama-number plate

243

LUCKY CAIN 

UMPHAKATHI nezinhlangano ezizimele bazonikwa ithuba lokuphawula ngezinguquko eziphasiswe yikhabhinethi yaKwaZulu-Natal zokuqeda izinombolo zezimoto eziqala ngoND, NP, NPN, NPS, NKR nezinye ezifuze lezi, zonke sezizogcina ngo-ZN. 

Lesi siphakamiso siphasiswe ngeledlule emuva kokuxhumana nezinhlaka ezahlukene, ngokusho kokhulumela uMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal, uMnu Kwanele Ncalane. 

Uthe ngaphambi kokuba ikhabhinethi yesifundazwe ithathe lesi sinqumo, kube nokuxhumana nezinhlaka ezahlukene. 

Uthe njengoba ikhabhinethi isikuphasisile lokhu, okulandelayo wukuthi lesi siphakamiso sivuleleke emphakathini, nezinhlaka zikwazi ukuphawula noma zibeke imibono ngohlelo okumele lulandelwe. 

Uveze ukuthi ngokohlelo lomnyango, bahlela ukuthi lezi zinguquko ziqale ngomhla ka-1 kuZibandlela (December) nonyaka. 

Uthe nakuba lolu hlelo luzovuleleka emphakathini nasezinhlakeni ezizimele, kodwa lokhu akusho ukuthi kuzokwenza umehluko, lungaqhubeki. 

“Okungenzeka wukuthi kushintshe isikhathi sokuqala esisihlelile uma sibona ukuthi kunemibono ephakanyiswayo okumele siyibhekisise, kodwa ungqongqoshe usebenzisa amandla akhe akumthethosisekelo ukwenza lezi zinguquko,” kusho uMnu Ncalane. 

Uveze ukuthi phakathi kwezizathu ezikhona ngokwenza lezi zinguquko wukuthi izinombolo zezimoto eziqala ngezinhlamvu ezintathu. 

Uphethe ngokuthi ngokohlelo lwabo, lokhu ngeke kudle abanikazi bezimoto ephaketheni, ngaphandle kokuthi kuzomele bathenge i-number plate entsha kuphela. 

luckycain@ilanganews.co.za

Previous articleUlahlwe yicala oxolelwe ngumukhwe wakhe kwelokubulala inkosikazi
Next articleUjatshuliswa wukuqhathwa noTshatha kowezindondo