Iveza olunye uhlangothi ngeSilo uShaka incwadi ebhalwe ngusomabhizinisi

140

LUCKY CAIN

IVEZA olunye uhlangothi ngeSilo uShaka incwadi ebhalwe ngusomabhizinisi waKwaZulu-Natal, uMnu Manzini Zungu, ezoshicilelwa ngezilimi ezahlukene, kubalwa nangohlobo lwabangaboni (braille). Le ncwadi ethi “Shaka Inkosi Yamakhosi” isuselwa efilimini ekhonjiswa esiteshini sohlobo lwe-internet Netflix, ephorojuswe nguyena lo somabhizinisi.

Uthe inhloso yokwenza le ncwadi wukukhuthaza ukufunda entsheni yaseNingizimu Afrika neyakwamanye amazwe. Uqhube ngokuthi kumqoka ukuba intsha yasemhlabeni wonke yazi ngaleli qhawe, ingagcini ngokulithatha njengomuntu ongaphilanga nabantu. Uthe intsha eningi ithatha abalingiswa okubalwa kubo uSuperman noBatman njengamaqhawe ayo, kanti akumele kube njalo ngoba laba akubona abantu bangempela, abaphile impilo yangempela.

“UShaka ngumfana ofana nabantu abaningi, abakhulele emakhaya, ozalwe ngaphandle komshado, wahlukunyezwa ngabanye ozakwabo akhule nabo, kodwa wakwazi ukuba ngumnqobi,” kusho uZungu. Uthe inhloso yokubhala le ncwadi wukuthi intsha kumele ikuqonde ukuthi uShaka wayengumfana wasendaweni, okuzokwenza ukuthi nayo ikhuthazeke ukuthi ingakwazi ukunqoba kukho konke edlula kukhona. “UShaka wagila izimanga ngesikhathi sobukhosi bakhe. Wakwazi ukubumba isiZwe samaZulu esihlonishwayo emhlabeni jikelele,” kusho yena. Uveze ukuthi okumthokozisayo wukubambisana nesikhungo semfundo ephakeme ukuqinisekisa ukuthi le ncwadi ibhalwa ngezilimi ezahlukene. 

Previous articleIKwaZulu-Natal izomelwa ngabaseMgungundlovu koweNdoni
Next articleI-MK isilujikijele kubameli olomhlangano wokuqokwa kozihlalo bamakomidi esiShayamthetho saseKZN