Iveze eyokuhlukunyezwa ingoduso ethinteka kwelokubulala umyeni

1082

SKHOSIPHI MTHEMBU

“WAYENENHLIZIYO encane futhi engishaya, nemindeni yethu yayikwazi lokho.” 

    lokhu kuvezwe yingoduso kamufi, uMnu Nkosi Langa, owayengunjiniyela kwaTransnet, ebhekene necala lokwakha itulo lokumbulala ihlangene nomfowabo. 

UNkz Nompumelelo Goncalves (osesithombeni) ubegibele ebhokisini lofakazi; ungummangalelwa wesibili. Uboshwe nomfowabo, uMnu Nkosinathi Zungu, yena ongummangalelwa wokuqala. 

     Kubikwa ukuthi umufi wathathwa emzini wakhe nguMnu Zungu ehlangene nabanye, 

okubalwa kubona noJames Mashudu yena osewalivuma icala, wagwetshwa iminyaka ewu-20. 

Umufi watholwa esengamathambo oZwa-thini, eNdwedwe. 

UMashudu ongufakazi wombuso, waveza ukuthi konke lokhu babekwenze bethunywe yingoduso kamufi. 

NgoLwesithathu, ingoduso kamufi itshele inkantolo ukuthi umufi wayeyihlukumeza.      Ivezele inkantolo ukuthi baqala ukutha-ndana ngo-2011, behlangana enyuvesi. 

Ithe ngalowo nyaka, kwakuthi uma bexabene, ayishaye. Ithe wakwenza lokhu izikhawu ezimbili, kanti ingxabano yabo yaze yabaholela ekutheni bayobonana nabeluleki bemindeni bakwaFamsa, babo-nana nosonhlalakahle beyolulekwa. 

Ingoduso ithi kwavela ukuthi umufi wayenenkinga yamagqubu, ambangela ulaka. 

Ebuza ummeli wayo, uMnu Sphelele Zwane ukuthi ukhona eyayimbikela ngokuhlukunyezwa kwayo, ithe yayibikela uninazala nodadewabo bakamufi. Ithe nabo babekhuluma nomufi, bemkhuza. Iveze ukuthi kunesigameko sangoMbasa (April), lapho wayishaya yaze yangeniswa esibhedlela, yaphuma yangabuyela emzini wabo owawusePinetown. Iqhube ngokuthi umufi wafika kubo nonina nomkhongi beyoxolisa ngakwenzile. 

Umufi wahlawula umndeni wayo nge-nkomo ngaleso senzo wabe esebuyela emzini wakhe, ngokusho kwengoduso. 

Icala liyaqhubeka. 

Previous articleUmndeni udidekile ngokubulawa kwekhansela “ebelizingelwa”
Next articleKuthanjiswe imigomo yokuzila kudlula undlunkulu