Ixoliselwe umndeni’inkinsela’ ebulawe ngeledlule

380

Kube nezinkonondo ngosomabhizinisi okuthiwa basizwa uMkhize abangalubhadanga emngcwabeni wakhe

UMNU Nkululeko Mkhize ephelezelwa okokugcina.
IZITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE NESITHUNYELWE

INTATHELI YELANGA

UXOLISELWE ngumndeni wakhe esizweni enkonzweni yomngcwabo izolo ngo-Lwesihlanu okuthiwa ubengusomabhizinisi obulawe ngamaphoyisa ngeledlule endaweni yabadla izambame likapondo eZimbali Estate, eBallito. UMnu Nkululeko Mkhize (30) waseRichards Bay, ucelelwe umndeni wakhe intethelelo ngakho konke akonile kubantu. Lokhu kwenzeke ngoLwesihlanu ezinkundleni zemidlalo eMzingazi, enkonzweni yomngcwabo wakhe. Umndeni uthe kukhona konke ongakwazi akwenzile, uyamxolisela. Umngcwabo kaMkhize ubugadwe amaphoyisa abehlome ngezinhlokohlela zezibhamu, amanye ehamba ngendiza enophephela emhlane, elokhu ezungeza enkundla, kwaze kwaphunywa kwayiwa emathuneni.


Ngaphambi kokungena enkundleni ebekubanjelwe kuyona umngcwabo, bewudlula emaphoyiseni abegade ngezibhamu kanti nangaphakathi abekhona abehamba ngamaloli, ehlakaza izixuku. Owayengumsakazi woKhozi FM uNgizwe Mchunu, obehamba nebutho, unxuse uShembe ukuba amhlambulule kuzona zonke izono. Uchaze uMkhize njengomuntu obethanda izinto zesintu, eseka futhi ahambele abantu abahlukene uma benza imicimbi. “Mina engikwaziyo ngoMkhize kunye kuphela, wathi kimi bawuhlaka losomabhizinisi. Wathi bakwenza lokho ngoba bayahluleka wukuthola imisebenzi kuhulumeni ngendlela okufanele bayithole ngayo. Uma kukhona abathole umsebenzi, bayacela ukuhleshulelwa iqatha u-30% njengosomabhizinisibendawo.

Yilokho kuphela ebengikwazi, akukho okunye. Uma kukhona okunye, umuntu akakhulume nomndeni wakhe, ukuze umshwelezele lapho konakele khona,” kusho uNgizwe. Kulo mngcwabo kukhalwe ngokungabonakali nangokhalo kosomabhizinisi abaningi abasizwe uMkhize ngoba besaba ukuzibandakanya naye. Omunye okhulumele abangani uMnu Bhongolethu Mzo Mzozo, odume ngelikaDr Khehlelezi, uthe kuyadumaza ukuqhela kwabantu kangaka ngoba engasekho uMkhize ekubeni bebehamba naye, ebasiza. Kulo mngcwabo kuvezwe nokuthi umshado wakhe obuzoba ngomhla ka-26 kuLwezi (November) uzoqhubeka noma engasekho. Isimo besimanzonzo, onogada benkanisile yonke indawo.


UMkhize ubulawe nje kuthiwa ubelandelwa ngabakwasidlodlo eyamaniswa nezinsolo zokubulawa kwabantu abahlanu eRichards Bay emasontweni amathathu edlule. Kuthiwa amaphoyisa alunywe indlebe ngokuthi uhlala eBallito, okuyilapho egasele khona mhla ka-20 kwephezulu ntambama. Ubulawe uphiko lwamaphoyisa lwezimo ezibucayi. Engxoxweni yaleli phephandaba nengoduso yakhe ngeledlule, ithe kufike amaphoyisa angaphezulu kwamashumi amabili, angene agulukudela endlini ayiyalela ukuthi ithule, athatha omakhalekhukhwini, amanye anyuka aya egumbini likaMnu Mkhize elele, avulela ngenhlamvu. Ingoduso iqhube yathi amanye aye kwelikanogada nakhona enza okufanayo. Ikuchithile ukuthi kulesi sigameko kwaba khona ukudubulana kwamaphoyisa noMkhize.

Ithi izibhamu zaqhuma kane futhi uMkhize wayelele engazelele lutho. Ithe kuleso sigameko, izibhamu zonke zika-Mkhize zathathwa zagcinwa amaphoyisa, umakhalekhukhwini, imoto, amaphepha nakho konke okuthinta yena okubalulekile agcina ehamba nakho. Enkonzweni yomngcwabo, kuvezwe ukuthi uMkhize ufunde wagcina emabangeni aphansi, wasebenza egaraji likaphethiloli emuva kwalokho wasebenza ngama-breakdown nabafowabo, kwathi ngo-2018 wavula inkampani ebizwa ngeLekos Towing Services, waze wathenga amatekisi okuyizinto ashone egxile kuzona. UMkhize uzakhele udumo ngoNhlaba (May) ngomkhehlo wengoduso yakhe okushaywe indishi Ka-R1. 5 million, kanti nangesikhathi uMnu Xolani Mcineka weMpucuzeko ekhehla owakwakhe, uMkhize wafaka u-R100 000 endishini. editor@ilanganews.co.za
www.ilanganews.co.za

Previous articleWenqaba ukungcwaba isidumbu sosana ‘olwafa lusanda kuzalwa’
Next articleSengisaba nokuthi uzobizwa ngoFloyd VBSweather!