Iyabuya iShosholoza Myl yodumo

247

INTATHELI YELANGA

INKAMPANI yezitimela eNingizimu Afrika, iPassenger Rail Service Agency of South Africa (Prasa), imemezele ukuthi ukhuza ibuya umzila wezitimela ohlanganisa amadolobha amakhulu kuleli, okuyiTheku, iCape Town neGoli. 

Lo mzila wezitimela ezibizwa ngeShosholoza Meyl, kuzokhumbuleka ukuthi wavalwa ngo-2021 ngenxa yezinkinga zengqalasizinda nokungaphathwa ngendlela efanele. Ngokubika kwe-EWN, kulindeleke ukuba lezi zitimela – ezithutha abantu – ziqhubeke nomsebenzi wazo wokuthatha abantu abahamba amabanga amade. 

Ngokombiko, lezi zitimela zizoba wusizo kubagibeli njengoba zingeke zimbe eqolo. Sekubikwe izikhawu eziningi ngezinkinga ezikhungethe iPrasa. 

NgoNcwaba (August), iStats SA ikhiphe umbiko wocwaningo ngokwehla kwesibalo sabantu abahamba ngezitimela eminyakeni eyishumi eyedlule. Lolu cwaningo luveze ukuthi phakathi kwezinto ezidale ukwehla kwesibalo sabagibeli, yinkohlakalo ebidla lubi kule nkampani, wukulimala nokungavuselelwa kwengqalasizinda – ikakhulukazi ojantshi – nokwebiwa kwamakhebuli kagesi. Okunye okuvelile wubhubhane lweCovid 19, olube nomthelela kulokhu. 

Kubikwa ukuthi nakuba isibalo sabagibeli sehlile kodwa imizila ehanjwa yizitimela yenyukile, ngokusho kwalolu cwaningo. 

Previous articleAbazali mabazame ukulanda izingane ezidube amakhaya
Next articleKabunakwa ubugebengu bezinkampani ezizimele