IYAQINA EYOKUPHAZANYISWA KOBUFAKAZI

373
LIYAQHUBEKA nokuqulwa icala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa eNkantolo eNkulu, ePretoria.

BHEKI NDLOVANA
IYAQINA indaba yokuthi kwaphazanyiswa ubufakazi endaweni yesigameko okwabulawa kuso unozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana, uSenzo Meyiwa, kubo kaKelly Khumalo owayeyintombi yakhe eVosloorus. Phakathi kwezinto okucacayo ukuthi abameli babamangalelwa bahlose ukuzivezela iNkantolo eNkulu ePretoria lapho kuqulwa khona leli cala wukuthi ubufakazi endaweni yesigameko baphazanyiswa ngenhloso yokudunga icala. Okuhlaluke kamuva njengoba kuqhubeka ukulalelwa kobufakazi bukaMnu Tumelo Madlala owayengumngani kaMeyiwa ongufakazi wesithathu osohlangothini lombuso, wukuthi ubufakazi obuphambi kwenkantolo bamakani otshwala obabuphuzwa ngosuku lwesigameko, kabuvezi isithombe esiyiqiniso.


Ngokwalobu bufakazi, mabili kuphela amakani atholakala endaweni yesigameko, okungeleSmirnoff Guarana neleHeineken. UMnu Madlala utshele inkantolo ukuthi abantu ababephuza endlini nguyena, nguKelly, nguMeyiwa, nguZandi Khumalo ongudadewabo kaKelly noMthokozisi Thwala. Ehlohlwa ngemibuzo ngu-Adv Zandile Mshololo omele umsolwa wesihlanu, uMnu Fisokuhle Ntuli, uthe yena wayephuza iHeineken, wathi uma engaphazami uKelly wayephuza iSmirnoff Guarana. Utshele inkantolo ukuthi mhlawumbe yena waphuza amakani amathathu kuya kwamane, wathi kodwa akasakhumbuli kahle. Lokhu akushilo kuyaphambana nobufakazi obuphambi kwenkantolo bamakani otshwala atholakala njengoba lilinye vo eleHeineken eliyingxenye yobufakazi obaqoqwa endaweni yesigameko.


UMnu Madlala uvumile ukuthi lesi sithombe sobufakazi bala makani kasivezi iqiniso mayelana notshwala obaphuzwa njengoba amanye engabonakali. Ephoswa umbuzo ngu-Adv Mshololo, uvumile futhi ukuthi kusho ukuthi amanye amakani asuswa endaweni yesigameko. UMSOLWA WESIBILI UMnu Bongani Ntanzi ongumsolwa wesibili kuleli cala, kuvele ukuthi wayengekho eGoli mhla ka-26 kuMfumfu (October) 2014, okwabulawa ngawo uMeyiwa. Kuzokhumbuleka ukuthi ngoMandulo (September) nonyaka, uMnu Ntanzi wakhonjwa nguMnu Madlala wathi wambona kubalisa ababili okusolwa ukuthi bahlasela endaweni yesigameko.


UMnu Tshepo Thobane ongummeli wabasolwa abane kusukela kowokuqala kuya kowesine, okukhona kubo noMnu Ntanzi utshele inkantolo ukuthi ngosuku lwesigameko, uMnu Ntanzi wayeKwaZulu-Natal, hhayi eGoli. Uthi waphuma emsebenzini ekuseni ngoMgqibelo mhla ka-25 kuMfumfu (October) 2014, eRustenburg, eNorth West, waya kubo KwaZulu-Natal ngoba wayezohambisa ilobolo ekhweni lakhe. UMnu Madlala uphendule wathi: “Hhayi bo, sikuzwa ngaye lokho.” Uqhubekile uMnu Madlala wagcizelela ukuthi akaphazami ngokuthi uMnu Ntanzi wayekhona endaweni yesigameko.


Ngokusho kukaMnu Thobani, uMnu Ntanzi wachitha isonto lonke KwaZulu-Natal. Uqhube wathi ngisho amaphoyisa athatha izitatimende zakhe zasebhange, iCapitec, ezikhombisa ukuthi wayeKwaZulu-Natal. “Mhlawumbe into ezosiza wukuthi alethe ubufakazi ngoba le nto ayikhulumayo yinto engekho, yinto nje ayikhandayo,” kusho uMnu Madlala. UMnu Thobane uqhube wathi nakuba amaphoyisa enazo lezo zitatimende zasebhange, kodwa ngeke akwazi ukuziveza phambi kwenkantolo ngoba lokho kungamosha icala ohlangothini lombuso. Eqhuba uMnu Thobane, uthe ngisho amarekhodi kamakhalekhukhwini kaMnu Ntanzi, azoveza ukuthi wayekuphi ngosuku lwesigameko. “Kulungile, abawalethe enkantolo, sifuna ukukubona konke lokho,” kusho uMnu Madlala. Liyaqhubeka icala kuze kube wumhla ka-2 kuZibandlela (December). bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleInhlokomo kubuya uNozi we-Idols SA
Next article‘Ubulale ishende nengoduso, wadubula nomkhwekazi’