Iyindaba egudwini ekaKelly “nopopopo”

    1085

    IYINDABA egudwini – kunikezelwana ngayo njengalo impela igudu – indaba yengubo kaKelly Khumalo abeyigqoke ecula komunye umicimbi njengoba abanye “abakwasidlodlo bezemfashini” (fashion police) enkundleni yezokuxhumana i-X (Twitter), bethi ngathi ugqoke upopopo (large intestine). Abanye bebethi ngathi yithumbu lenkomo. Sethembe ukuthi uKellisto ngeke abhale ngathi ingoma enamagama alumelayo noma udadewabo aqambe umndlwane wakhe ngathi, ngoba akuthina esithe ugqoke upopopo, abantu bakwaX, naye uyakwazi lokho, bebengamhlebi.

    Previous articleKumele baboshwe obaba abangama-deadbeat
    Next articleUmakoti usine esigcawini umyeni esebhokisini