Iyiva elingabanguleki eyamaloli eMthonjaneni

263

Usuqale phansi umsindo ngabashayeli bawo abangayihloniphi imithetho yemigwaqo

SESIVUKE kabusha isililo kubantu baseMthonjaneni ngenxa yokuhlaliswa lubhojozi ngamaloli athwala impahla okuthiwa abashayeli bawo kabayihloniphi imithetho yomgwaqo.

MTHOBISI SITHOLE

USUQALE phansi umsindo ngamaloli athwala impahla okuthiwa asephinde agcwala emigwaqweni yaseMthonjaneni emuva kokuba evalwe isibili emasontweni ambalwa edlule emigwaqweni yasoPhongolo yize esebuye avulelwa. Umphakathi waseMthonjaneni ukhala ngezingozi ezidalwa yila maloli emgwaqweni u-R66 no-R36, okusolwa ubudedengu babashayeli. ILANGA lithole ukuthi umkhandlu wamakhansela uvumelane ngokuthi kusukela namuhla ngo-Msombuluko, uyakunqamula ukuhamba kwamaloli kule migwaqo. Umthombo waleli phephandabam uthe baningi abantu abalwa namakhansela, bekhala ngobudedengu babashayeli bamaloli.


“Sesihlukumezeke kakhulu, akusekho ukuphepha kule ndawo. Inkinga enkulu wukuthi mncane lo mgwaqo, kodwa indlela la maloli anesivinini ngayo, asihlalise lubhojozi. Mawahambe impela abuyele oPhongolo emgwaqweni omkhulu,” kusho umthombo. Leli phephandaba lithole ukuthi emasontweni amabili edlule, elinye lamaloli litholane phezulu nemoto ebithwele abantu, kanti elinye livele lavutha emgwaqweni. Kubikwa ukuthi amanye ayagingqika, achithe amalahle emgwaqweni. IMeya yaseMthonjaneni, uMnu Mbangiseni Biyela, ithe ibe nomhlangano nomkhandlu wamakhansela nabezophiko lokuphepha kule ndawo, okungamaphoyisa kamasipala, ngenhloso yokuthi kulawuleke isimo emigwaqweni.


Iveze ukuthi okukhalisa kakhulu abantu wukuthi amaloli adlulana ngisho endaweni encane, okungavumelekile ukuba izimoto zidlulane kuyona. Umphakathi uyafika emahhovisi omkhandlu ukhihla isililo ngokuthi uvika izingozi usuku nosuku ngenxa yabashayeli bamaloli abangafuni ukuhlonipha imithetho yemigwaqo.“Ngeke sivume ukulinyalelwa ngabantu eMthonjaneni ngenxa yamaphutha abantu esingabazi,abangafuni ukuhlonipha imithetho yemigwaqo,” kusho uMnu Biyela. La maloli asekhuza ibuya kule ndawo emuva kokuba ayexoshwe kuN2, oPhongolo ngenxa yengozi eyadlula nemiphefumulo ewu-21 ngoMandulo (September) nyakenye. Kule ngozi kwabhubha inqwaba yabafundi, iloli lishayisana mahlanze neveni eyayibathwele. Kuthe esevulelwe amaloli kuN2, umphakathi waphinde wavuka umbhejazane, wawavala.


IMenenja kaMasipala wasoPhongolo, uMnu Mntonjani Khali,ithe abaseMthonjaneni mabaxazulule izinkinga zabo, bangafaki Iyiva elingabanguleki eyamaloli eMthonjaneni Usuqale phansi umsindo ngabashayeli bawo abangayihloniphi imithetho yemigwaqo “Indlela okwenzeka ngayo, sekungaphezu kwamandla. uPhongolo kuzona. “OPhongolo ayahamba amaloli, uma amanye ebaleka kule ndawo ngenxa yezinkinga ezithile, akusithinti thina lokho. Baboshiwe abanye babantu
abebevimba amaloli,” kusho uMnu Khali.

Previous articleUfaniswe ‘nowekhulunyaka’ umshado wosomabhizinisi
Next articleUzibulele “obegconwa ngobubi esikoleni”