‘Izidumbu zabazali bethu zintanta endanyini lendle’

165

Umndeni usola umasipala ngokuwunika indawo engakulungele ukungcwaba

NGUNKZ Mthabisi Phungula eduze kwamathuna abazali. Kwesishuthekiwe ngamanzi ageleza emathutheni
akwaPhungula okwenza umndeni ufune ukuba amalungu awo ambiwe ayobekwa kwenye indawo.
IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

PHUMLANI GAMA

BAFUNA ambiwe
angcwatshwe kabusha amalungu omndeni wabo abakwaPhungula, eDassenhoek, eThekwini abasola umasipala we-Theku ngobanika indawo engahloliwe ukuba bangcwabe kuyona izihlobo zabo, emathuneni aseMobeni Heights. Lo mndeni uthi wakhonjiswa wumasipala indawo abangangcwaba kuyona amalungu omndeni wabo emathuneni angaphansi kwalo mkhandlu, eMobeni. Umndeni usola lo mkhandlu ngokuwakhomba endaweni okuhamba kuyona ipayipi elihambisa indle, ephuma endaweni okuhlala kuyona abantu bude buduze nala mathuna. AbakwaPhungula bakhale ngokuthi sekuphele isikhathi eside balubika udaba lwabo emahhovisi omkhandlu kodwa kazikho izinyathelo ezithathiwe. Lo mndeni uthi kule ndawo wangcwaba uNkk Thulisile Phungula nomyeni wakhe uMnu General Phungula abadlula emhlabeni ngosuku olulodwa ngemuva kokudutshulwa ngoZibandlela (December).


Izolo ngoLwesithathu ILANGA lihambele kulamathuna liyohlangana namalungu omndeni lapho likhulume noNkz Mthabisi Phungula (29) nodadewabo uNkz Lethinjabulo Phungula (25), abaveze ukudumala kwabo ngabakufice emathuneni abazali babo. “Singcwabe nyakenye. Kuthe ngenyanga kaMbasa (April) kophezulu safika sizobeka izimbali kubazali bethu. Sihlangabezane nale nkinga okuthe uma sibikela umasipala kwathalaliswa. Kumanje kasikwazi ukwenza umsebenzi ekubeni izidumbu zabazali bethu zintanta edanyini lendle. Sifisa ukuba kumbiwe, bangcwatshwe kabusha kwenye indawo ephephile. “Okukhathaza kakhulu nokwenze ukuthi udaba lwethu sigcine sesilubikela osopolitiki wukuthi izikhulu nezisebenzi zalo mkhandlu kazisinaki. Omunye wabo wagcina esesivalile ngisho nasezingcingweni zakhe.

Elinye lamathuna esalithola lapha ngo-April, lalikade linesidumbu esasesibonakala sivele ngaphandle nezimpahla zikamufi zibonakala. “Kasazi ukuthi bagcina benze njani noma baxhumana yini nomndeni kamufi,” kusho uNkz Phungula. Ukubhoboka kwethumba kulolu daba kuza ngemuva kokuba uMnu Zwakele Mncwango ongumholi we-Action SA KwaZulu-Natal, ebhale ekhasini lakhe lezokuxhumana maqondana nenkinga yomndeni wakwaPhungula kanye neminye engaziwa. Ekhuluma neLANGA uMnu Mncwango uthe, lena yinkinga ezofaka umkhandlu ezindlekweni. “Kumanje umkhandlu weTheku ubeke eceleni imali engaphezulu kwesigidi ngenhloso yokubungaza izisebenzi zawo. Umbuzo okhona ngowokuthi, yimuphi lo msebenzi ezibongelwa wona njengoba umasipala wehlulwa wukuhlonipha abantu abangasekho ngokubalalisa phezu kwendle.

Kuyashaqisa
ukuthi umasipala usunesikhathi eside wabikelwa ngale nkinga,” kusho uMnu Mncwango. Isikhulu sezamanzi uMnu Ednick Msweli uthe ngemuva kokuba ethole umbiko ngalolu daba uhambele kule ndawo maqede wajuba ithimba lezisebenzi zalo mkhandlu ukuba ziyolungisa le nkinga. Akakhulumanga lutho maqondana nokufunwa wumndeni kokuwumbiwa kwamathuna. “Siwutholile umbiko ngalolu daba. Sijube ithimba lezisebenzi zomkhandlu ngenhloso yokuba kulungiswe le nkinga. Besingenalo ulwazi ngale nkinga,” kuphetha uMnu Msweli.

Previous articleUphethwe yikhanda elimnandi uBroos
Next articleKufezeke isifiso sikaMdavu ngomlando