Izihlabani zabalingisi emdlalweni oqoshelwe e-Eastern Cape

256
NGABALINGISI beGqeberha: The Empire, uPhila Madlingozi noZikhona Sodlaka

LUCKY CAIN
UBOPHELE izintandokazi zabalingisi umdlalo omusha kamabonakude obizwa ngokuthi Gqeberha: The Empire, okulindeleke ukuba uqale ukukhonjiswa esiteshini esingaphansi kweM-net, iMzansi Magic ngenyanga ezayo. Lo mdlalo owuchungechunge ongowokuqala ukuqoshelwa e-Eastern Cape, uzoqala ukukhonjiswa kusukela mhla ka-16 kuMasingana (January) ngo-21h00, uvala isikhala somdlalo iThe Queen obesekuneminyaka ukhonjiswa ngalesi sikhathi kulesi siteshi. Isikhulu esiphezulu sakwa-Mnet, uShirley Adonisi, esingumqondisi wemidlalo evutshe-lwe eNingizimu Afrika kulesi siteshi, sithe kuyabajabulisa ukuthi bayaqhubeka nokusabalala ngasohlangothini lokuqoshwa kwemidlalo kamabonakude.


“Siyajabula ukuba nomdlalo owuchungechunge oqoshelwa e-Eastern Cape njengoba sazi ukuthi baningi ababukeli bethu abaqhamuka kule ngxenye yezwe eziteshini zethu. Okuhle ngalo mdlalo nakuba uqoshelwa e-Eastern Cape, wukuthi uzothokozelwa ngabantu abaqhamuka kuyo yonke iNingizimu Afrika,” kusho yena. Uveze ukuthi lokhu kuzodalwa yindlela lo mdlalo obhalwe ngayo kanti nezinga labalingisi bawo. Uthe lo mdlalo umayelana nendoda enakho konke empilweni, kusukela emndenini kuya othandweni, umcebo, amandla kanti iyahlonishwa esizweni ephila kusona. Uveza ukuthi le ndoda ungayibuka uze ufise ukuba yiyona ngenxa yokuthi ngaphandle izinto zibukeka ziyihambela kahle kanti kuningi okungale kwe mpumelelo yayo. Phakathi kwezintandokazi zabalingisi eziboshelwe kulo mdlalo kubalwa uZikhona Sodlaka, uZandile Msutwana, uMbulelo Grootboom, uKay Bikitsha, uPhila Madlingozi, u-Anele Mtoti, no-Akhenime Mfenyana.


Khona manjalo, sekuqalile ukuqoshwa komunye umdlalo owuchungechunge ozokhonjiswa kulesi siteshi obizwa ngokuthi Umkhokha.Lo mdlalo ozoqoshelwa KwaZulu-Natal, ukhuza ibuya njengoba ngesikhathi uqala ukukhonjiswa kwaba yiziqephu eziwu-13 kuphela kanti usuzobuya usuwuchungechunge. Umkhokha uzoba wumdlalo owuchungechunge wesibili kuMzansi Magic oqoshelwa ngaphandle kwaseGoli njengoba owokuqala kuyiyona iGqeberha ngaphandle kwe-Isibaya ebesiqoshelwa eGauteng naKwaZulu-Natal. Ezinye iziteshi zikamabonakude iSABC 1 ne-e.tv beseziqalile ukusabalalisa imidlalo yayo njengoba Uzalo neMbewu iqoshelwa eThekwini. Umkhokha uzoba wumdlalo owuchungechunge wesithathu ukuqoshelwa kuleli dolobha.

Previous articleBathotshwe amanxeba abashiywa yizihlobo ngeCovid-19
Next articleUdutshulwe yikhehla wafa kubangwa ‘ukudleka’ komhlaba