Izikhalo ngendlela uhulumeni ophethe ngayo eka-R350

240

BHEKI NDLOVANA

ZIKHONONDA ngendlela uhulumeni osingethe ngayo izingxoxo mayelana nesibonelelo sabangasebenzi, esiwu-R350 izinhlangano “ezilwela umphakathi”. 

Lezi zinhlangano okuyi-Institute for Economic Justice (IEJ) nePay The Grants, zisola uhulumeni ngokuthi izingxoxo ngalolu daba uzenzela ekhosombeni,
kawuphumeli obala ukuze kwaziwe okudingidwayo.

NgoNtulikazi (July), lezi zinhlangano zimangalele uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi neSouth African Social Security Agency (Sassa). 

Engqikithini yesimangalo sazo, zikhononde ngokuthi kunenqwaba yabantu abahlwempu okumele bahlomule kulesi sibonelelo, kodwa lutho. 

Zikhala nangokuthi imali yaso incane ngendlela yokuthi kayenele ngisho
ukuthenga izinto ezimqoka,
ezidingwa ngumuntu.

Zithi empeleni ngalo R350 abantu abantulayo kabasakwazi ukuthenga umthamo wezimpahla ezilingana nababekwazi ukuzithenga ngesikhathi uqala ukwamukelwa ngo-2020, emuva
kokubheduka kweCovid-19 – ngenxa yenkinga yokwehla kwamandla emali.

Ngokusho kwenye inhlangano, i-Alternative Information and Development Centre, amandla alo R350 asehle cishe ngo-R70 uma kuqhathaniswa nango-2020.

Nakuba kulesi simangalo se-IEJ nePay The Grants, uMnyango wezeMali – kaMnu Enoch Godongwana – wawungafakiwe njengommangalelwa, kodwa lezi zinhlangano zithi sezibikelwe
ukuthi nawo usufake isicelo enkantolo sokuba ungenelele, ngasohlangothini lwabamangalelwa.   

Nakuba ngoLwesithathu uMnu Godongwana – enkulumeni yakhe yesabelomali saphakathi nonyaka esibheka iminyaka emithathu – ememezele ukuthi lesi sibonelelo sizokwelulwa kuze kube wuNdasa (March) wango-2025, kodwa lezi zinhlangano zithi ziphoxekile ngokuthi kayenyuswanga le mali.

Previous articleIkhuza ibuya eThekwini imikhumbi yezokungcebeleka
Next articleBayanda abaxoshelwe ukulova bangawubhala umatikuletsheni