Izindaba ezizokitaza abagijimi beComrades Marathon

206

MZWAMANDLA ZONDI 

KUNEZINDABA ezimnandi ezizokitaza abagijimi beComrades Marathon okulindeleke ukuba zimenyezelwe yiComrades Marathon Association (CMA) maduze.  ILANGA Lempelasonto lithole ngomthombo walo osondelene kakhulu nokwenzeka ngaphakathi kwiCMA ukuthi le nhlangano -eyengamele lo mjaho ozokuba mhla ka-9 kuNhlangulana (June), usukela eThekwini usongwe eMgungundlovu – izomemezela abaxhasi abasha maduze, okuyinkampani yezokuxhumana, iCell C. 

Ngokuthola kwaleli phephandaba, laba baxhasi bazomenyezelwa emcimbini ozokuba seGoli. Lithole nokuthi uma sekusayinwe konke, kungenzeka imiklo-melo yalo mjaho yenyuswe. Kumanje izingqwele zalo mjaho zihlomule ngo-R550 000 kubona bobubili ubulili. 

Kuzokhumbuleka ukuthi nanyakenye iCMA yanyusa imiklomelo yayo yaba wu-R500 000 njengoba yayehliswe ngesikhathi sokhuvethe, lapho izingqwele bezihlomula ngo-R260 000. 

USihlalo weCMA, uMqondisi Ngcobo, ebuzwa ngalezi zindaba, uthuke woma. Uthe akayazi le nto abuzwa ngayo. Uthe bona bamatasa kabi kulezi zinsuku njengoba kade kuvalwa ngoMsombuluko ukwamukela imingenelo. “Uma kukhona into esinayo sizomemezela kwabezindaba,” kusho uNgcobo. 

* Sisekuzona ezeComrades Marathon, kuthe ngoLwesine uMasipala waseMsunduzi wamemezela ukushintshwa kwegama lomgwaqo odlula uConnaught phambi kwamahhovisi ale nhlangano. 

Lo mqwaqo usubizwa ngoComrades Marathon Road.

zondim@ilanganews.co.za

Previous article11 May 2024
Next articleIvunwe yinkantolo “yapakiswa” wumasipala imenenja eyaneka abe-ANC kolokudliwa kwemali