“Izinyokanyoka” zibe yisizathu sesinqumo se-Eskom sokunciphisa amandla kagesi

131

THANDOLUHLE NGUBO

KUBALULWE “izinyokanyoka” njengenye yezimbangela zesinqumo se-Eskom sokunciphisa amandla kagesi – okuhlinzekwa ngawo umphakathi – okuzogadla KwaZulu-Natal, iLimpopo, iWestern Cape, i-Eastern Cape, Gauteng, iMpumalanga neNorth West. Lokhu kuvezwe yisikhulu esibhekelele ukusebenza kukagesi kwa-Eskom, uMnu Monde Bala, ngesikhathi sicacisa ngalesi sinqumo. Uthe ukwebiwa kukagesi nokuxhunywa kwawo ngendlela engekho emthethweni, yikho okuholele ekuthathweni kwalesi sinqumo.

xr:d:DAE6x3pwjgo:3026,j:2203825445,t:23011914

“Ukusebenza nokugcwala ngokweqile kwama-transformer kwezinye izindawo, kungaholela ezigamekweni zezingozi zokusha kwawo, imiphakathi ihlale isikhathi esingangezinyanga eziwu-6 ihluphekela ugesi. Lokhu (kuncishiswa kwamandla kagesi) kuzoba yinto yesikhashana kulesi sikhathi sasebusika,” esho.

Uthe lokhu okulona uhlelo lukagqam’cishi (loa shedding) , osekuphele izinsuku eziwu-104 lumisiwe eNingizimu Afrika.

Previous articleAbeMK badube umhlangano wesiShayamthetho KwaZulu-Natal bekhala ngokwephulwa komthetho
Next articleIKwaZulu-Natal izomelwa ngabaseMgungundlovu koweNdoni