Izinyunyana zilindele lukhulu kungqongqoshe omusha wezemfundo KwaZulu-Natal

165

MTHOBISI SITHOLE

ZIBHEKE ushintsho olukhulu izinyunyana zothisha eMnyangweni wezeMfundo KwaZulu-Natal emuva kokuqokwa kukangqongqoshe omusha walo mnyango, uMnu Sipho Hlomuka. UNobhala weSadtu esifundazweni, uNkz Nomarashiya Caluza, uthe ngeke zibe khona izinkinga ekusebenzisaneni kukangqongqoshe nezinhlaka ezifanele kwezemfundo uma kubanjiswene. 

Utshele ILANGA ukuthi bayakwemukela ukuqokwa kukaHlomuka, wathi ungene ngesikhathi lapho ziziningi izinkinga okubalwa kuzona ukwehla kokwesekwa kwezikole wumnyango. “Kwisabelomali azosenza, silindele ukuthi imali eningi iye ezikoleni ngoba ziningi izikweletu ezingakhokhiwe ngenxa yezinkinga ebezenzeka emnyangweni. Lo mnyango awuyikhokhi imali yezinsizakusebenza ezikoleni ngesikhathi esifanele, kwezinye izikole akukhokhwa nhlobo.

“Siyethemba ukuthi uyazi naye uHlomuka ukuthi ubhekene nomnyango omkhulu. Sinenkolelo yokuthi njengomuntu obevele ekhona kuhulumeni, uzokwazi ukubhekana nezinkinga zezisebenzi. Sinethemba lokuthi nezokuphepha ezikoleni zizolungiseka ngoba uHlomuka usebenzile naseMnyangweni wezokuVikelwa Ugcizelele nokubaluleka kokusebenzisana kahle kukangqongqoshe nenhloko
yomnyango, uMnu Nathi Ngcobo.

UMengameli weNatu, uMnu Sbusiso Malinga, uthe bazomeseka uHlomuka uma ebambisana nezinhlaka zezemfundo. Uthe kuningi okumele kulungiswe emnyangweni, okubalwa ukunakekelwa kothisha bakwaGrade R nokugcwaliswa kwezikhala ezikhona zothisha ezikoleni. “Ngokocwaningo lwethu, sithole ukuthi uHlomuka akakaze abe nguthisha, akanalwazi ngalo mkhakha, kodwa-ke lokho akusho lutho ngoba siyamazi ukuthi ungumuntu okhuthele, ofunda izinto ngokushesha futhi ozifikela qathatha emphakathini. 

“Silindele ukuthi asukumele izinkinga esinazo emkhakheni ngoba nobengungqongqoshe ngaphambi kwakhe, wakhuluma amampunge engqungqutheleni yeNatu eminyakeni emibili edlule, wathi uzoqasha ngokugcwele othisha bakwaGrade R abawu-500 – kuze kube manje akukenzeki lokho,” kusho uMalinga. Uthe akufanele ungqongqoshe kube khona inyunyana yothisha azoyibeka phambili kunezinye.

UMalinga uthe balindele ukuba ungqongqoshe alwe nokunqanyulwa kwesabelomali somnyango ukuze kuqasheke othisha abaduve emakhaya neziqu.

Previous articleUmphakathi uhlaliswe lubhojozi yizigilamkhuba ezidubulayo
Next articleBabonge i-ANC abaphelelwe yitoho kuHulumeni waKwaZulu-Natal