Izinyunyana ziphonsela umnyango inselelo ngemiphumela

97

MTHOBISI SITHOLE

ZIPHONSELA inselelo uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, ngemiphumela kamatric izinyunyana zothisha. I-South African Democratic Teachers Union (Sadtu) UNkz Nomarashiya Caluza onguNobhala wale nyunyana esifundazweni KwaZulu-Natal, uthi lesi sifundazwe sisemathubeni amahle okuthi singaqangqalaze phambili, sishaye zonke izifundazwe uma ubuholi bezemfundo esifundazweni bungaletha zonke izidingo eziyizinsiza kusebenza ezidingwa wothisha ezikoleni.

“Sekucacile ukuthi singawuthola u-90% kuyaphezulu uma abaphethe emnyangweni bezobambisana nathi, banikeze othisha abakudingayo. Sonke siyazi ukuthi nyakenye kusetshenzwe ngaphansi kwezimo ezinzima, othishanhloko bekhala ngapha nangapha, zingekho izimali zokuthenga izinsiza kusebenza. Ngakho-ke sijabule kakhulu ngokuzinikela kothisha nyakanye, abaphelanga amandla nakuba bekungasebenzeki emakilasini ngenxa yomnyango ongenzi ngendlela efanele izinto, “kusho uNkz Caluza.

Uthi bajubule ngemiphumela etholwe esifundazweni futhi bebelindele ukuthi izobamihle.
“Othisha basebenze ngokuzikhandla kakhulu, besazi ukuthi izobamihle imiphumela, “esho.

Ngakolunye uhlangothi uNobhala weNational Teachers Union (Natu) uMnu Doctor Ngema, uthi bayayemukela imiphumela, babongela abafundi ngokumela kahle isifundazwe. Utshele ILANGA ukuthi izibongo ezinkulu bazibhekisa kothisha nabazali abanikeze abantwana ithuba lokufunda ngesikhathi bebhekene nokulungiselelwa izivivinyo. Uveze ukuthi othisha basebenze bebhekene nencindezi yokufundisa abafundi abaningi ngenxa yokushoda kothisha, ukuqokwa kwabo othisha ezikhaleni ezithile nakho okuthatha inyanga yonke ngaleso sikhathi abantwana bengenathisha ekilasini. Uveze ukuthi leli kilasi lakulo nyaka belifunda kanzima ugesi uhamba njalo, laphazanyiswa izinxushunxushu eziphazamise uhlelo lokudla kwabafundi nyanyeke esifundazweni nase-Eastern Cape, imibhikisho yomphakathi ebiphazamisa ukufunda kwabantwana. Uthi ukuba bekukhona othisha ngendlela egculisayo ezikoleni, ngabe kuphaswe kakhulu okudlula lokhu.

“Sibongela kakhulu nezifunda zasemakhaya uMkhanyakude, iLembe, uGu neZululand ezikhuphule izinga lokuphasa ekubeni zibhekene nezimo ezinzima njengoba zingakwazi nokudonsa kalula amehlo kothisha abasezingeni eliphezulu bezifundo ezilukhuni okuyiSayensi, iMaths ne-Accounting ukuba basebenze kulezi zindawo ngenxa yesimo sendawo ezikuyona,” kusho uNgema.

Utshele leli phephandaba ukuthi nakuba kuphasiwe, kodwa banesikhalazo ngokushiya phakathi isikole kwabafundi abalinganiselwa ku-300 000, abangafikanga kamatikuletsheni. Uveze ukuthi umnyango ubhalise abafundi abangaphezulu kuka-1.2 million kwaGrade 1 ngonyaka ka-2012 kodwa abafinyelele kuGrade 12 balinganiselwa ku-700 000.
“abafundi abaningi baphelela endleleni ikakhulukazi kwaGrade-11. Kufanele umnyango uphenye lokhu, isizathu sakho uphinde uchaze ngomfundi nomfundi ngamunye ongena kwisystem,” esho.
Mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUphenduke owe-ANC umcimbi ka-matric
Next articleKuyihlazo ukujahwa ngezinkantolo kobaba abangondli