IZOKWENZA  kungasebenzeki kumasipala wesifunda eMkhanyakude iNkatha Freedom Party(IFP), njengoba ithi kufanele kuhlonishwe ilungelo labavoti.

304
UMnu Velenkosini Hlabisa-uMengameli weNkatha
MTHOBISI SITHOLE

iNkatha Freedom Party(IFP), njengoba ithi kufanele kuhlonishwe ilungelo labavoti. Lokhu kuvezwe uMengameli weNkatha uMnu Velenkosini Hlabisa namhlanje ngoMsombuluko esithangamini sabezindaba. Uthi ngenxa yokuthi izinkantolo azibayisi phambili njengoba sekuphele iminyaka emihlanu lungalungiseki udaba lwaseMkhanyakude, bazoqinisekisa ukuthi kusebenzeka kanzima. Uveze ukuthi I-ANC uma yalelwa intando yeningi, kufanele ikukhombise lokho ngokudedela amandla eMkhanyakude.

“Ukhongolose uyazi nawo ukuthi uphethe ngobugebengu eMkhanyakude. Ngakho ke sizokwenza ungasebenzi uMkhanyakude, ukuze iqembu le-IFP elavotelwa ngabantu lizothola ilungelo lalo lokuphatha. Akukwazi ukuthi abantu bengavotela iNkatha, bese bephathwa yi-ANC. Kumele ikuhloniphe lokhu ehlezi ikusho ithi yalelwa inkululeko’ kusho UMnu Hlabisa. Utshele abezindaba ukuthi emnyakeni eyishumi edlule, kuyaziwa ukuthi I-ANC yadla imali eMkhanyakude esikhundleni sokufakela umphakathi amanzi. Uthi ivoti labantu ngonyaka ka-2021, yilona elikhulumile.

“Uma bengayilungisi le nkinga, sizokwenza kubenzima eMkhanyakude,” esho. Ephawula ngokugqashuka kwegoda phakathi kwabo(IFP) ne Economic Freedom Fighters(EFF) ekubambisaneni kwabanye omaspala KwaZulu-Natal, uthi ukuhoxa kwe-EFF kungabalahlekisela ngomkhandlu owodwa noma ababili. Uveze ukuthi njengamanje basezingxoxweni namanye amaqembu amancane ukuvikela umasipala wakwaMhlabuyalingana no Maphumulo. “Amaqembu amancane athi ayayijabulela kakhulu indlela esiphethe ngayo komasipala ngoba ayisekho inkohlakalo. Njengamanje i-IFP iphethe omaspala abawu-29 esifundazweni, okuzoba oka-30 ngoMkhanyaude,” kusho uMnu Hlabisa.

Uthi mhlaka-20 kuMasingana(January) nyakanye babambe umhlangano ne-EFF yabacela ukuthi bayinikeze uMhlathuze ngoba ithi ukungaphathi esifundazweni, kubanikeza inkinga Uma bekhankasa. Utshele abezindaba  ukuthi kulowo mhlangano, i-EFF yaveza ukuthi ibikade isebenzisana neDA kumasipala eKurhuleni kwabe sekuphela umshado wabo.  “Babethe bazosinikeza iMohale City neCOJ izikhundla zobumeya. Asivumanga-ke ukubanikeza uMhlathuze ngoba sasibona ukuthi asikwazi ukudayisa ngamavoti abantu besethembile ngezethembiso esizenze kubona ngesikhathi sikhankasa.

Okwasikhalisayo ngukuthi angeke sibenezichuse zomeya ezikhohliswa ngamaketango zingabi nawo amandla okuthatha izinqumo emkhandlwini ngoba Phela isikhundla kufanele sihambe namandla. Akulula ukuthi ubewedwa esikhundleni esiphezulu ulawule Inqwaba yabantu abangesiyona Inhlangano yakho. Sithe singasebenza nayo eThekwini Uma izoshiya I-ANC ngaphandle sihlangane ne-DA bese sikhipha I-ANC kumasipala weTheku,” kusho UMnu Hlabisa. Uthe njengamanje kunezingxoxo ezijulile abanazo namanye amaqembu ukuvikela imikhandlu ebekade bebambisene kuyona ne-EFF.

Previous articleUNdlunkulu uGwabini uqolwe u-R90 000
Next articleKufezeke iphupho ejoyina iPirates