Kabagculisekile ngempendulo kolwesikole esishiywe ngaphandle

  136

  THANDOLUHLE NGUBO

  AYIGCULISEKILE ngempendulo yoMnyango wezeMfundo esifundazweni iKwaZulu-Natal inhlangano yezombusazwe iActionSA, kulandela ukuphawula kwalo mnyango ngokungahlinzekwa ngokudla kwesikole esinabafundi bamabanga u-8 kuya ku-10, iDumakude Secondary, eMzimkhulu.

  UMnyango wezeMfundo uphawule ngemuva kokuba le nhlangano ihambise ukudla kulesi sikole, ngoLwesibili, njengoba kuvele ukuthi sisele ngaphandle ohlelweni lomnyango lokuhlinzeka izikole ngokudla. Usihlalo we-ActionSA KwaZulu-Natal, uMnu Zwakele Mncwango, uveze ukuthi banqume ukuhambisela lesi sikole ukudla ngemuva kokwaziswa ngamalungu omphakathi ngesimo salesi sikole. Utshele leli phephandaba ukuthi inkinga yokudla kulesi sikole engenye yeziningi ezisikhungethe.
  “Abazali bezingane ezifunda lapha bangitshela ukuthi ungqongqoshe wemfundo esifundazweni wathembisa ukuza azohlola izinkinga ezikulesi sikole ngenyanga eyedlule kodwa akakaze afike. Abafundi bebengenakudla nabazali bengazi ukuthi kuqhubekani ngokulethwa kokudla. Sibe sesinquma ukukuhambisa ke ngoba izingane azikwazi ukufunda zingadlile. Sifike esikoleni isango likhiyiwe, satshelwa ukuthi uMnyango wezeMfundo uyalele ukuba singangeniswa emagcekeni esikole nokudla ebesikulethile.

  Impendulo ekhishwe umnyango kulolu daba ikhombisa ukuthi iyazazi zonke izinkinga ezikulesi sikole,” esho. Ngokwesitatimende esikhishwe nguMnyango wezeMfundo, lesi sikole sasifaka ngemuva kwesikhathi isicelo sokuhlinzekwa ngokudla, nokwenza umnyango ungakwazi ukusifaka kwisabelo mali salo nyaka salolu hlelo. Siveze ukuthi ihhovisi lesifunda lawo lizozama ukuthola izinhlaka ezizonikela ukuze lesi sikole sihlinzekwe ngokudla.

  UMncwango uthi okushiwo ngumnyango kukhombisa ukungabakhathaleli abafundi. Uthi zikhona ezinye izindlela umnyango ongazama ukuhlizeka lesi sikole ngokudla. Ubalule ukungabikho kuka thishanhloko nokushoda kothisha njengezinye zezinkinga umnyango ozishaya indiva kulesi sikole. Utshele ILANGA ukuthi ngo-2016 owayenguthishanhloko walesi sikole washiya ngemuva kokuxabana nabafundi nabazali. Uthi ngemuva kwalokho izinto azihambanga kahle, nokwaholela ekuvalweni kwaso.

  “Ngabo 2022, savulwa kabusha isikole kodwa sithatha abafundi bakwa-grade8 kuphela. lokhu kuqhubekile kule minyaka njengoba sesigcina kwa-grade-10. Kwethulwa othisha abawu-4 abafundisa kuso kodwa abakhona babili, okuchaza ukuthi kuba nesikhathi lapho kuba nekilasi elingafundi njengoba amakilasi engaphezu kothisha,” kusho uMncwango
  Unxuse nabanye abakwazi ukufaka isandla ukuba balekele ukuze abafundi bakwazi ukuthola izincwadi, nezinye izinsiza kufunda. Uthi ukudla abakuhambise kulesi sikole kuzoyiqeda inyanga ka-Nhlolanja (February).

  Previous articleUbabaza unya lukamakhelwane umzali wengane ‘egwilizisiwe’
  Next articleOweChiefs uphika eyokwenyusa amasokisi ngoba egaqele inkontileka entsha