Kayeneme i-EFF ngokuvinjelwa kwabaholi bayo kwiSONA

242
NGUMNU Julius Malema ongumholi we-EFF.

BHEKI NDLOVANA

EYANONYAKA inkulumo yesizwe kamengameli wezwe engoLwesine esiya kulona lomhla-8 kuNhlolanja (February) cishe ngeke ifane neyeminye iminyaka njengoba kukhona amalungu aqavile ephalamende angezukuba yingxenye yomcimbi. UMengameli we-Economic Freedom Fighters (EFF) uMnu Julius Malema, yiSekela likaMengameli uMnu Floyd Shivambu, uMnu Marshall Dlamini onguNobhala Jikelele, uMnu Sinawo Tambo, uVuyani Pambo noDkt Mbuyiseni Ndlozi, bazobe bengekho ephalamende.

Laba baholi be-EFF bamisiwe emsebenzini wephalamende inyanga yonke uNhlolanja (February), futhi nomholo (wayo le nyanga) ngeke bawuthole. Okhulumela iphalamende, uMnu Moloto Mothapo uthi isikhathi sokumiswa kwalaba baholi be-EFF siqale ngoLwesine lulunye kule nyanga kuze kube wumhla ka-21 kuyena uNhlolanja. Ngaphandle kokuthi bazophuthwa wukwethamela umcimbi wenkulumo kamengameli, bazophinde baphuthwe nawumcimbi wenkulumo yesabelo mali kazwelonke ezokwethulwa nguNgqongqoshe wezeMali uMnu Enoch Godongwana ngomhla ka-21 kuNhlolanja. Ukumiswa kwabo kuyisijeziso esanqunywa yiphalamende emuva kokuba batholakala benecala lokwedelela iphalamende.

Leli cala labo lisukela esigamekweni sangoNhlolanja nyakenye, emcimbini wasephalamende ngesikhathi uMengameli Cyril Ramaphosa ethula inkulumo yesizwe. I-EFF kayeneme ngalesi sijeziso esivimbela abaholi bayo ukuba babe yingxenye yalo mcimbi obalulekile ezweni. Ngeshwa iphunzile imizamo yayo yokuba siguqulwe yinkantolo.

Kuzokhumbuleka ukuthi emuva kokuba iphalamende lathatha lesi sinqumo ngonyaka odlule, i-EFF yanquma ukuya eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape, ilwela ukuthi sichithwe lesi sinqumo njengento engekho emthethweni. Ngeshwa yehlulekile kulowo mzamo wayo, inkantolo yasesula nasohlwini lwamacala asenkantolo isicelo sayo sokuba kulalelwe udaba lwayo. Lokhu kusho ukuthi isinqumo sephalamende nesijeziso kasiguquki futhi siyaqhubeka.

I-EFF ithi isinqumo senkantolo sokuyichitha sifana nokushayela isipikili emizameni yezikhulu zephalamende “yokuvala umlomo” labo abakinatela uRamaphosa. Ithi kusobala ukuthi isinqumo sephalamende sinepolitiki futhi sihlose ukwesabisa labo abakinatela uhulumeni ukuba aphendule ezintweni ezisuke zibonakala zingahambi ngendlela efanele.

Previous articleKubulawe uthisha nonina besolwa ngokuloya
Next articleBathembise ukuzinikela emsebenzini abawunikwe yiSilo