Kayifuni ukugoba uphondo i-Vodacom kolwe-Please Call Me

133

BHEKI NDLOVANA

AYIKHO efuna ukugoba uphondo empini yePlease Call Me ephakathi kwesikhondlakhondla senkampani yomakhalekhukhwini iVodacom noMnu Nkosana Makate owaqhamuka nombono wePlease Call Me.
NgoLwesithathu kuvele ukuthi iVodacom isezinhlelweni zokuyiqhubezela phambili le mpi, iyidlulisela eNkantolo yezoMthethosisekelo okuyinkantolo yokugcina ngci ezweni.


Esitatimendeni esikhiphile iVodacom ithe imangale futhi idumele ngesinqumo sakamuva seNkantolo eNkulu yokweDluliselwa kwamaCala eBloemfontein evune uMnu Makate.
Ithe izofaka isicelo semvume yokudlulisa icala eNkantolo yoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika esikhathini esinqunyiwe.
INkantolo eNkulu yokweDluliselwa kwamaCala ivume uMnu Makate yathi kumele iVodacom imkhokhele imali ephakathi kuka-5% no-7,5% wemali etholaleke ngePlease Call Me, kanye nenzalo kusukela ngo-2001.
Sekuneminyaka uqhubeka lo mdonsiswano phakathi kweVodacom noMakate.

Phambilini iVodacom yaqhamuke nenkokhelo ka-R47 million kuMakate, kodwa uMakate owayeyisisebenzi sale nkampani wayenqaba leyo mali ethi incane kakhulu kulokho okuzuzwe yiVodacom ngombono wakhe wePlease Call Me.
Emva kwesinqumo sakamuva uMakate ucashunwe emthonjeni wabezindaba i-ITWeb ethi ujabule kakhulu ngesinqumo seNkantolo yokweDluliswa kwamaCala. Uthe lolu daba ulubona seluseduze kakhulu nesiphetho.


“Sekuyisikhathi eside, nokuzidela okukhulu, futhi impi yeminyaka ewu-15 nenkampani enkulu njengoVodacom akuwona umdlalo,” kusho uMnu Makate kwi-ITWeb.
Kubantu abaningi abaphawulile ngalolu daba ezinkundleni zokuxhumana, kukhona abasola iVodacom ngokubalekela ukwenza into efanele, ikhokhele uMakate okumfanele. Bayisola ngokuthi ukulokhu iqhubeka nalolu daba ezinkantolo kuyiqhinga nje lokubambezela izinto.
Kwabaphawulile kubalwa noMengameli we-EFF uMnu Julius Malema. Ugxeke iVodacom wathi sekuyisikhathi sokuba iyeke lo “mbhedo” kodwa yenze okufanele. Uthe ukuyophikisa isinqumo seNkantolo yokweDluliselwa kwamaCala kweyoMthethosisekelo akunasidingo.

Previous articleOkamaskandi uzoyigubha ngengoma iminyaka ewu-30 esendimeni yomculo
Next articleKusolwa uhulumeni ngezinkinga zeThala