KHETHA I-BMW X3 NOMA X4, ZIKHETHE WENA UQOBO

928

Kunamaqophelo. Kanti nawo amaqophelo ayashiyana. Ungakhetha uhlobo lwemoto yakwa BMW i-X3 noma i-X4, lokho okukhethile kuhambisana NAWE UQOBO. Uyazikhethela ukuthi umhlaba uwubona kanjani nokuthi uwujabulela kanjani . Uma ukhetha uX, ukhetha imoto enobuchwepheshe besimanje obulawula uhlelo lwe-LED olukhanyisa amathoshi angaphambili; ngokunjalo futhi usuke ukhetha iqoqo lobuxhakaxhaka besimanje bokulawula imoto, kanti futhi usuke ukhetha imoto enesakhiwo sangaphandle esingumangaliso, konke lokhu kuyizimpawu ezijwayelekile ezitholakala ohlotsheni lwemoto yakwa-BMW  i X3 ne X4.

Ingaphambili elihlelwe kabusha kanye nengxenye engemuva  ikunikeza isiqiniseko ngokuphelele ngokubukeka  okutholakala uma ihamba emigwaqweni engcolile (Off road) kanye nokubukeka kohlobo olusha lwezimoto zakwa-  BMW X3, okuyizimoto zokungcebeleka.

Kanti uzakwabo oyi-Coupe`, i-BMW X4 entsha, igabe ngengaphambili  elitholakala ezimotweni ezintsha, bese ijobelela ubuhle bayo nge-Grille eyi-Mesh etholakala ezimotweni zakwa BMW kuphela kanti ikunikeza ingemuva elimahadlahadla elinamandla elithandwa kakhulu abantu abasha.

I-BMW X3 kanye neBMW X4 entsha inesithebe esiphakathi nendawo (center console) esinezinkinobho zokulawula imoto ngokusebenzisa ubuxhakaxhaka besimanje obusezingeni eliphezulu. Lesisithebe esizimele ngokwaso, esitshengisa i-Central Control Display esebenza ngokuthi uyicindezele (touch), sisebenzisa i-screen esingu 12.3 inch njengoba sitholakala kuzo zonke izimoto zakwa BMW.

Lemishini etholakala ngaphakathi inomehluko omkhulu kweyangaphambili kanti ibandakanya izihlalo zokungcebeleka ezikhaviwe ezenza zibe ntofontofo kakhulu, kanti indawo yokuhlala ihlotshiswe ngezimbobo ezincane, umshini wokushintsha izinga lokushisa ngaphakathi (automatic climate control uzikalela wona izinga elifanele ngokusebenzisa amaziko amathathu (3 zone control).

I-Screen esinezinkinobho ezilekelela umshayeli esaziwa nge-BMW Live Cockpit Professional  sesiyatholakala (standard) kuzo zonke izimoto zakwa BMW kanti sisebenzisa indlela yokusebenza eyaziwa nge- BMW Operating system 7 ehambisana ne-BMW Intelligent Personal Assist. I-BMW X3  ne BMW X4 ikunikeza ukusebenzisana okufudumel phakathi komshayeli kanye nemoto ngendlela engcono kunakuqala. I-Screen se-Live Cockpit Professional sihlanganisa iDrive operating kanye ne-Control Display okulawulwa i-Touch Controller.

Lobubuxhakaxhaka buqinisekisa ukuthi wena njengomshayeli unezindlela eziningi  ongakhetha kuzona ukulawula nokusebenzisana nemoto yakho yohlobo lwe-BMW X3 ne X4, ngendlela evumelana nawe.

Kungaba ukhetha i-BMW X3 noma X4, kodwa uzokhetha lokho okuhambisana NAWE UQOBO. Uyazikhethela ukuthi umhlaba uwubona kanjani nokuthi uwujabulela kanjani . Khetha  imoto yakwa BMW eno X, Zikhethe  WENA UQOBO.

Previous article‘Umphostoli ubulale indodana bebanga ukuyoshumayela’
Next articleEyeChiefs idala uqhekeko kwiPSL