Kubanjwa kuyayekwa ezikoleni zaKwaZulu-Natal ngenxa yemali

165

MTHOBISI SITHOLE

KUBANJWA kuyayekwa ezikoleni  zaKwaZulu-Natal ngenxa yokuntuleka kwemali yokuthenga ama-exercise okubhala ezikoleni kulezi ezizithengelayo ngaphansi kohlelo iSection 21 function C, njengoba ezinye zithengelwa wumnyango. Leli phephandaba lithole ukuthi uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, kawukaze uzinikeze izikole imali yokuthenga ama-exercise

Umzali womfundi wesinye sezikole zaseNkandla, uthi njengoba bekubhalwa izivivinyo nje, baphoqiwe ukuthenga amaphepha okugaya. Uthi ukuhluleka komnyango sekuhlukumeze imindeni edla imbuya ngothi. “Uhulumeni ususihlukumeze kakhulu ezikoleni, sekuyafana nokuthi imfundo kayikho mahhala emakhaya. 

“Ngisenkingeni, angazi ngizoyikhokha ngani imali yabantu engiyitshelekile ngoba othisha bathe ngeke ibhale ingane engenawo amaphepha. Bathi sebekhathele nabo wukungena ezikweletini ngoba umnyango kawuyikhokhi le mali, bese kushayeka izingane,” kusho umzali.

Othishanhloko bathi batshelwe ukuthi imali izokhokhwa ngamancozuncozu. Uthishanhloko wesinye sezikole zaKwaMaphumulo – ocele ukungadalulwa – uthe sekucacile ukuthi ngonyaka ozayo zizovulwa engekho ama-exercise.

UNobhala-jikelele weNatu, uMnu Doctor Ngema, uthe badumele ngokuthi umnyango kawuzifezi izethembiso zawo. Utshele ILANGA ukuthi umhlangano wakamuva, obuphakathi kwale nyunyana nezikhulu zomnyango, kubukeka ungathelanga izithelo ezinhle.

“Umnyango wazibophezela ngokuthi imali yezinsizakusebenza uzoyikhokha mhla ka-15 kwephezulu. Kuyashaqisa ukuthi imali abakayikhokhi, kayifiki ngisho kwikota kulena ebilindelwe yizikole,” kusho uNgema.

UMnu Muzi Mahlambi okhulumela umnyango, uthe njengamanje umnyango wenza izinhlelo zokungenelela kuzona zonke izikole ezisilele ohlelweni lokuthengwa kwama-exercise book. “Izikole zizovalwa seluqediwe uhlelo ngoba kasifuni kuqale unyaka kunengane engenayo into yokubhalela,” kusho uMahlambi.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleISilo nendesheni emakholweni ngendlunkulu
Next article“Ubulale intombi nomlamu” wakhe engafuni ukwaliwa