‘Kube buhlungu kimiukuphela kweMbewu’

460

UMandisa uthi akazele udumo emkhakheni kamabonakude

NGUMANDISA VILAKAZI

LUCKY CAIN
ICHAZA ngezingqinamba zomkhakha wezokulingisa intokazi esizakhele igama emidlalweni eyahlukene kumabonakude nakumafilimu ahlukene akuleli. UMandisa Vilakazi, oke walingisa emidlalweni okubalwa kuyo Uzalo, Imbewu neDurban Gen, uthi kule minyaka emithathu ekulo mkhakha usehlangabezane nezingqinamba eziningi, kodwa nakuba kunjalo, akakhonondi ngoba uyazi kungani angena kuwona. “Nakuba zibe khona izingqinamba kodwa kuningi engikuzuzile njengokuba semidlalweni emithathu emikhulu ekhiqizwa KwaZulu-Natal, okuyinto engandele bani,” kusho uMandisa obedlala indawo kaLiyana kuZalo. Le ntokazi isematheni kulezi zinsuku njengoba idlala indawo ephambili kwifilimu iValley Of A Thousand Hills, ekhonjiswa kwiNetflix.


Le filimu ihlabane ngendondo yaphesheya kwezilwandle iCannes Award kanti ibe ngenye yawakuleli akhonjiswe kwiDurban International Film Festival ngonyaka odlule. Kule filimu uMandisa udlala indawo yowesifazane othandana nomunye wesifazane. Echaza ngale ndawo emenze waqokwa kumaSimon Mabhunu Sabela Awards alo nyaka, uthi kuzona zonke izindawo aseke wazilingisa lena yiyona emnikeze ubunzima. Uthe bekumele aqikelele ukuthi uyidlala ngendlela enesithunzi, engeke inyathele amakhona abantu abathandana nobulili obufana nobabo. “Umqondisi womdlalo wayengiqaphile ngaso sonke isikhathi, ukuqinisekisa ukuthi ngigxila kule ndawo ngaphandle kokuthi ngize ngifake imizwa yami,” kusho le ntokazi.


UMandisa uveze ukuthi lo mkhakha uyimpilo yakhe ngoba akangenanga kuwona ngenxa yodumo, kodwa ungene ngoba ewuzwa ngaphakathi futhi ewufundele. Utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi enye yezingqinamba ezikhona kulo mkhakha wukuphela komsebenzi esithubeni. “Kulo mkhakha kumele uhlale uthungatha umsebenzi ngaso sonke isikhathi ngoba namhlanje uyasebenza, kusasa uzwe sekuthiwa kuyaphela ngomdlalo obususayine inkontileka yonyaka nawo.” Ubekhuluma ngokuphela kweMbewu neDurban Gen. Uthe nakuba kube buhlungu ukuphela kwale midlalo kodwa kuzwele kakhulu okweMbewu njengoba ubesenenkontileka nayo, futhi eseqala ukubejwayela nabalingisi abeqopha nabo. Utshele leli phephandaba ukuthi okwamaje kawukho umdlalo aphezu kwawo kodwa zikhona izinto ezithinta lo mkhakha azenzayo njengoba ebuye abe ngumbhali nomqondisi wemidlalo kamabonakude namafilimu. lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleIkhathaza iPSL eyamakilabhu ahlawuliswa yiFifa “ngobuhlathi”
Next articleUthishanhloko ulahlwe yicala lokunukubeza umfana (16)