Kube yinjabulo ehlabana ngemoto

420

Uthe ulaxaze amaphepha esilungu wagxila ekufundeni ILANGA emuva kokubona ukuthi liyahlomulisana

UMNU Emmanuel Thusi, uMnu Qiniso Radebe, uNkz Cindy Dumakude, uMnu Obed Mtshali noMnu Vumani Ntshangase nemishini yokusika utshani abayihlomulile emncintiswaneni. UMNU Andrew Taylor oyimenenja kwezokukhangisa kwiLANGA, uMnu Mtshali owinile noNkz Lee-Ann Pillay wezokukhangisa kwaBoxer. INJABULO kuMnu Obed Mtshali ohlabane ngemoto emncintiswaneni weLANGA, abakwaBoxer nabakwaCHM. Lapha uphethe izikhiye zemoto ayiwinile, iNissan NP200. IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

MTHOBISI SITHOLE
UVEVEZELE waswela amazwi okukhuluma, ehlabana ngemoto yoku-qala ibhizinisi emncintiswaneni weLANGA, ngeledlule ngoLwesine. UMnu oBed Mtshali (65) waseVolksrust, eMpumalanga, ukhale wemuka nemoto yokuqala ibhizinisi yohlobo lweNissan NP 200, kulo mncintiswano obungenelwe yinqwaba yabafundi beLANGA. Ekhuluma naleli phephandaba, uthi lokhu eliqhamuke nakho kokuhlomulisa abafundi balo, sekwenze ushintsho empilweni yakhe njengoba kuwunyaka wakhe wokugcina eMnyangweni wezeMpilo. Uthi ILANGA selimenzele izinto zaba lula uma esethathe umhlalaphansi, usezoqala ibhizinisi lakhe ngale moto. Uthi ngesikhathi kwethulwa lo mncintiswano, alukho usuku obelumeqa engaphosi esivivaneni.


Uveze ukuthi okumkhuthaze kakhulu wukuthi ILANGA alikaze lidlale ngabafundi balo. Uthi unesifiso sokuthi iveni lakhe athuthe ngalo amaklabishi aphakele izitolo njengoba enesifiso sokwenza lo msebenzi. “Ngisazohlala phansi ngibuke kahle engizokwenza, kodwa isifiso sami wukuthi le moto ingenzele usizo.Namanje angikholwa ukuthi yimina lona ohlabane ngale moto ngoba leli phephandaba likhulu kakhulu futhi baningi abantu abebengenele,” kusho uMnu Mtshali. Unxuse iphephandaba ukuqhubeka nokuthuthukisa abafundi balo. Uthi phambilini ubefunda amaphepha esilungu kodwa emuva kokuba ILANGA liqhamuke nemincintiswano ngalolu hlobo, kumenze washintsha, wagxila kulona.


“Kunemindeni eminingi ehlomula amagilosa nemali kulona leli phepha,” kusho uMnu Mtshali. UMnu Andrew Taylor wezokukhangisa kuleli phephandaba, uthi bajabule ngokungenela kwabantu ngobuningi kulo mncintiswano. Uhalalisele abaphumelele, wathembisa ukuthi iphephandaba lisazoqhubeka nokubeka eqhulwini abafundi balo. “Bonke abangenelile kusho lukhulu kithina njengephephandaba, sihalalisela bonke abawinile. Siyacela ukuthi baqhubeke nokufunda ILANGA ngoba bazohlomula izipho ezinga shintsha impilo zabo,” esho. Omunye wabane abahlomule ngezinye izipho okubalwa umshini wokugunda utshani uMnu Qiniso Radebe uthi naye uzokwenza ibhizinisi lokugunda utshani.


Ubongele uMnu Mtshali, ngokuwina imoto, wathi basazoqhubeka nokuzibandakanya nemincintiswano yeLANGA. “Ngijabule kakhulu ngokuqokwa kwabaningi abangenelile. “Lokhu nje kusho lukhulu kakhulu empilweni yami,” kusho uMnu Radebe. Abanye abahlomule ngemishini namavawusha okudla ka-R5000 kubalwa kubona u-Emmanuel Thusi wasePortshepstone, uNkz Cindy Dumakude, waseNewlands East noMnu Mnu Vumani Ntshangase waKwaDukuza. Iphephandaba belibambisene nesitolo sakwaBoxer nabakwaCHM kulo mncintiswano.

Previous articleKUSALE (5) ENKUNDLENI BEDUDULANA NAMAPHOYISA
Next articleSilaxazwa othisha isikole ‘esiyihlazo