Kubekwe iso lenkosi esizweni esilwayo

177

MTHOBISI SITHOLE

KUPHAKANYISWE ozohlala esihlalweni sobukhosi, abambe abheke isimo eSizweni seNkosi okuqothanwa kusona ngenhlamvu. Ngokuthola kwaleli phephandaba, ngoLwesihlanu isizwe saKwaSithole, eQhudeni, eNquthu sivumelene ngokunikeza isihlalo uMnu Ashwel Sithole ozobambela uMnu Thakasa Sithole osemncane, oyindodana yeNkosi ekhotheme uKhumbulani “Stefana” Sithole. INkosi uKhumbulani ekhothame ngonyaka ka-2022, akubekangwa ibamba ngokusemthethweni.

Kubikwa ukuthi selokhu kukhothame iNkosi eSizweni, izindaba zesizwe bezisingethwe iNkosi uNgqayizivele Sithole yaseMhlumayo, eMnambithi. Umphakathi ukhale kakhulu ngokungabibikho kweNkosi eSizweni, kulandela izibhamu eziqhuma endaweni okuthiwa sebengaphezulu kuka-8 abantu abadudutshulwe babulawa endaweni, kusukela ngoMfumfu (October) nyakenye kuya kuZibandlela (December). Impi eyenzeka kule ndawo, ihlanganisa izigodi ezahlukene zesizwe senkosi nabathile baseMabomvini, eMsinga. INkosi uNgqayizivele yaseMhlumayo, eMnambithi ithi bekunzima ukusebenza izindaba zaseQhudeni, eNquthu ngoba kuqhelelene nakhona kanti nezindlela okwenziwa ngazo kwezinye izindawo uma kuxoxwa kulungiswa izinkinga azifani.

“Ngokomyalelo kahulumeni, ezinsukwini eziwu-30 kukhotheme inkosi, kufanele umndeni ube usuhlale phansi waqoka ozongena esihlalweni. Lokho-ke kusinikeze inselelo enkulu ngoba besifuna ukuhambisa igama layo ngqo iNkosi (uThakasa), kwaba wukuthi isencane futhi isafunda isikole. Besingafuni ibanjelwe ngoba ubukhosi buyahlupha kwezinye izikhathi uma sekufanele bubuyele kumnikazi wabo. Sizamile ukugqozisa iminyaka, sayibambezela ngoba senzela ukuthi akhule umfana. Ngenxa yezinkinga ezikhona njengamanje zokujahana kwabantu ngesibhamu emphakathini owakhele inkosi, sekudingeka umuntu omdala oseduzane nesimo, ozolungisa. Ngakho-ke umndeni uvumelene ngokuthi uMntwana omkhulu (Ashwell) athathe izintambo ngoba vele wayeseduzane kakhulu nenkosi ekhotheme,” kusho iNkosi.
Iveze ukuthi emuva kokukhothama kweNkosi uKhumbulani, uNdlunkulu wayo akavumanga ukungena esihlalweni ngenxa yomsebenzi awenzayo. Ithi njengoba ubukhosi buzobanjwa, emuva kweminyaka emibili uhulumeni uzohlangana nomndeni kubhekwe ukuthi kuyavuselelwa yini ukubamba kwayo.

“Udlame lokufa kwabantu olwenzeka esizweni lusihluphe kakhulu. KuZibandlela (December), sihlale imihlangano emine neminyango kahulumeni yezokuvikelwa komphakathi eGauteng nasesifundazweni sethu kuxoxwa ngale mpi ngoba isuke eGoli, yangenela ekhaya,” esho.
Itshele leli phephandaba ukuthi lesi sivumelwano sakhiwe kuhlangene umndeni wonke, noMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu esifundazweni KwaZulu-Natal.

Nyakenye ILANGA libike ngokuhlaselwa komndeni wakaSibiya kwaNgqulu -okudutshulwe kwabulawa umakoti wakhona uNkz Zethembeni, izingane zakhe ezimbili uLwandile noNomcebo wasinda ngokulambisa umyeni wakhe uMnu Lolo Sibiya. Emuva kwalokhu kuhlaselwe amalungu omndeni wakwaSithole amane ehamba ngemoto, kwashona amabili, kwalandela nabanye. Kuphinde kwazanywa ukudutshulwa uMnu Bukelani Khuzwayo wasinda, kwahlaselwa umuzi kaMnu Shobeni Khuzwayo weZingane Zoma kwashiswa imoto yakhe kanti kuZibandlela kuthiwa kuzanywe ukubulawa nenduna.

Udlame lusuke ngempi yemigodi yezimayini ebizwa ngoZamazama eGoli okusolwa ukuthi abantu abathile esizweni sakwaSithole babulale owaseMabomvini, eMsinga.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleAmakhadi akwasassa asephelelwe yisikhathi ayaqhubeka nokusebenza
Next articleBafuna itholakale nasezitolo ezinkulu iPeanut Butter yabo