Kubi koqolwe ‘yinyanga yaseNigeria’ uR522 000

1204

Uzame ukuzibulala, umyeni wake usekhethe ukuduba ikhaya

THANDEKA NGOBESE

UBANJWE esezama ukuzibulala owesifazane waKwaMhlabuyalingana, oqolwe eThekwini yinyanga mbumbulu yaseNigeria, wonke u-R522 000 wempesheni awusebenze iminyaka ewu-34 kwesinye sezibhedlela zaKwaZulu-Natal. Lona wesifazane (66), esiligodlile igala lakhe, osehlala ngokuzivalela, ekhala, uthi uncamela ngisho ukufa kunale nto emehlele ngoMsombuluko owedlule, ethi uyothenga izinto zebhizinisi njengoba esezozihlalela ekhaya, emuva kokuthatha umhlalaphansi.


Ekhuluma neLANGA, uthi wesule emsebenzini ngoNcwaba (August) kodwa imali yakhe yaphuma ngoZibandlela (December), waya eThekwini eyothenga izinto zebhizinisi. Uthe ehamba kuDr Pixley KaSeme Street (West Street), ebheka ezitolo, wamiswa ngowesilisa ozibize ngoZachariah, wathi uyazi ukuthi unemali. Umbuze ukuthi angathanda yini ukuba amyise kuTata Luphoko ongamkhulisela yona ibe wu-R16 million ngemuva kosuku, wavuma.


Uthi bathe uma befika emahhovisi asebenzela kuwona uTata Luphoko, akuJoe Slovo Street (Field Street), inyanga yamtshela ukuthi uJehova umbekele izinto ezinkulu nenhlanhla yakhe inkulu, kumele akhiphe imali ebhange ayihambise kubona bamkhulisele. Uthe bamthathe ngaleso sikhathi emuva kokumthandazela, bamyisa ebhange eliseLa Lucia, eThekwini, eyofaka isaziso sokukhipha imali enkulu. “Ebhange bathe imali iyoze ilunge ngakusasa. Bangiphoqile ukuba ngilale eMansel, eThekwini, ukuze sivuke ngakusasa siphindele ebhange siyokhipha imali.


“Ngakusasa, bangithintile sahamba sayokhipha wonke u-R522 000. Siwufake esikhwameni sasebhange sahamba saya emzini oseSeaview. “Bafike lapho baphinda bangihlolela. Kunezwi abathe ngelikaJehova elalikhuluma lithi sekuphelile ukuhlupheka kimi, inhlanhla nginayo, ngibekelwe izinto ezinkulu. “Ngamkholwa ngoba wayekhuluma ngezwi leNkosi abuye afunde neBhayibheli kanti nami ngingumzalwane, ngiyakholwa. “Bathi imali mangiyishiye ngizoyilanda ngakusasa isiningi. Uma sengibathinta ngakusasa, ucingo lwangifaka egunjini lemiyalezo,” kusho lona wesifazane.


Uthi ingqondo ibuye ngaleso sikhathi ukuthi sengathi uyaqolwa, wacela omunye ukuba amyise lapho bebekhona, ehhovisi elikuJoe Slovo, wangabafica abasolwa. Unikele emzini oseSeaview, nakhona wafika itshe lome inhlama. Uthi ufike kwakhe ebulawa wukhwantalala waze wazama ukuzibulala kodwa bashesha bambamba esephethe intambo. “Kumanje kanginalutho, ngiswele ngisho imali yokuthengela izingane uKhisimusi, kunokweleta imali enyuvesi engingazi ngizoyikhokha ngani. “Ubaba wekhaya, emuva kwalesi sehlo uye wahamba wavakashela abafowabo. Ubuthongo kangisabazi, ngikhala ubusuku nemini, ngiyazibuza ukuthi le nto yaze yaqonda mina ngoba nginjani.


“Ngisayophinde ngisebenzephi sengimdala kangaka namandla ngingenawo,” kusho yena. Uthi usefisa noma ngubani ongamzwela amthengele igilosa kaKhisimusi. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthi likhona icala elivuliwe mayelana nowesifazane oqolwe imali ngabokufika kodwa okwamanje akekho osaboshiwe, kusenziwa uphenyo.

Previous articleInselelo yomfundisi ngabahlwempu
Next articleIbhekwe ngavomvu eyokuvula ye-Afcon