KUBONGWE ABESIKEBHE NGOKULETHA UKUTHULA

496
KUSUKELA kwesobunxele yiNkosi Sphamandla Ngubane yabaThembu eMsinga, nguMnu Sbangani Manyathi weSikebhe neNkosi Thathezakhe Ngobese emcimbini wokugubha imisebenzi yeSikebhe obuseNquthu. ISITHOMBE NGU: MTHOBISI SITHOLE

MTHOBISI SITHOLE
ACHOME iSikebhe okuyinhlangano elwa nokwebiwa kwemfuyo uphaphe lwegwalagwala amakhosi ezizwe ezahlukene emcimbini obungeledlule eNcepheni, eNquthu, ngesikhathi le nhlangano igubha iminyaka ewu-22 yasungulwa. Amakhosi athi ukubakhona kweSikebhe kwehlise ukuchitheka kwegazi nezimpi zezigodi ezindaweni zawo. Inkosi yasebaThenjini, eMsinga naseMnambithi, uSphamandla Ngubane, ithe phambilini bebeqedana abantu kubangwa imfuyo, kodwa ukusungulwa kweSikebhe kusizile. Utshele ILANGA ukuthi maningi amadoda abesaba ukufuya ngenxa yokwebiwa kwemfuyo, kodwa manje izibaya zigcwele.


“Nami ngiyilungu leSikebhe, cishe sekuphele iminyaka ewu-10 ngasijoyina. Ukungena kwami kulekelele kakhulu ekutheni le nhlangano ithole indawo esizweni sami. Izizwe eziningi zamakhosi zisizakele. “Maningi amasela esiwabhadame nezinkomo zabantu zabuyiselwa kubanikazi bazo, kantike nasezinkantolo zamakhosi kwehlile ukungena kwamacala amayelana nokuntshontshwa kwemfuyo,” kusho uMnu Ngubane. INkosi yakwaNgobese eNquthu, uThathezakhe Ngobese, ithe izimpi bezidla lubi eminyakeni engaphezulu kweshumi edlule singakabikhona iSikebhe. Uncome ukusebenza kahle kwaso, wathi wehle kakhulu umthwalo nasemakhosini.


“Uma kwenzekile eNquthu kwantshontshwa imfuyo, sekuba ngabezizwe abenza lokho bese bebanjwa, baqondiswe ngendlela efanele. Siyasithanda kakhulu iSikebhe, sifuna sikhule singene izwe lonke,” kusho iNkosi Ngobese. UMengameli weSikebhe, uMnu Sbangani Manyathi (64), uthi ngesikhathi esungula le nhlangano kwakuthiwa uyagula ekhanda. Uthi iqale ukusebenza ezigodini ezimbili kule ndawo njengoba seyidlondlobele isinamagatsha awu-170. Utshele ILANGA ukuthi ngisho ukulahleka komakhalekhukhwini sekuyabikwa eSikebheni. “Le nto ngayisungula nekhansela lenduna eNcepheni. Ngangihlekwa kuthiwa kayikho le nto engiyenzayo, kodwa namhlanje kuzona zonke izindawo ezineSikebhe, kabukho ubugebengu. “Uma kwenzekile baba khona, nabanye abasafisa ukwenza lokho kuganga, bavele basabe ngoba bayahlazeka emphakathini,” kusho uMnu Manyathi mthobisis@ilanganews.co.z

Previous articlezaKuqhakaza izitaladi uma Kuqhakaza zichomelana ngengqezichomelana ngengqephu
Next articleSitholwe ngaphansi kombhede womngani isidumbu sowesifazane