Kuboshwe isihlobo kwelokubulawa kwephoyisa

1527

Kuthiwa abakwasidlodlo bashaqe izinkabi zisazikholisa ngotshwala nenyama 

NguSerg Siyabonga “Baby Police” Radebe.

NOMFUNDO NGWANE

KUVE-LE oku-shaqi-sayo kubo-shwa owesifazane oyisihlobo sephoyisa lase-Mlazi, ILANGA elibike ngo-Lwesine ukuthi ladutshulwa labulawa ngoLwesibili olwe-dlule kade lidlala i-snooker, lilinde ingoduso yalo. 

ILANGA lithole ukuthi liphe-le kabi idi-li lika-Mkhi-pheni ebeli-kwa-W, eMlazi, ebelihlelwe ngabesilisa abathathu okuthiwa babethe-ngwe yilona wesifazane ngo-R15 000 umuntu emunye ngesikhathi beshaqwa ngamaphoyisa ngoku-bulala uSerg Siyabonga Cyril “Baby Police” Radebe (34), oshiye ingane enezinyanga eziwu-6 ize-lwe. 

Kuthiwa utshwala nenyama be-kuxhaphakile, ingoma isho phezulu, kushaywa amavosho nge-sikha-thi kugasela amaphoyisa. 

ILANGA lithole ukuthi lesi si-hlobo sikamufi – esingeke sisidalule okwamanje ngenxa yokunqi-ndwa wumthetho – sithenge izi-nkabi ukuba zimsoconge ngoba sidinwa wukuthi akasisizanga ngesikhathi kunecala esasilivule esiteshini samaphoyisa. 

Kuthiwa ngoMgqibelo lona we-sifazane unike inkabi ngayinye u-R5 000, wazithembisa ukuthi uzobuye azinike u-R10 000 ngayi-nye, uma esethole imali. ILANGA lithole ukuthi kuthe uma ama-phoyisa efika edilini, abasolwa bangabuza mkhuhlane, badedela inhlamvu bebhekise kuwona. 

Nawo kawazithelanga ngaba-ndayo, aphendule ngenganono, agcina ethele inkabi eyodwa 

othulini, yafela endaweni yesi-gameko. Ozakwabo ababili abashaqwe ngamaphoyisa, kuthiwa, balihlanze lonke iqiniso, basho ukuthi bebeqashwe yisihlobo sikamufi ngoba sidinwa wukuthi akasisizanga ngesikhathi kunecala esasilivulile esiteshini samapho-yisa eGG kwaV, eMlazi. 

UMnu Phelelani Radebe ongu-mfowabo kamufi, utshele ILANGA ngesikhathi lihambele umndeni izolo ngeSonto – ukuthi besebezwile ukuthi kunabantu ababo-shiwe ngokubulawa komfowabo. Uveze ukuthi kubathukuthelise kakhulu ukuzwa ukuthi kubo-shwe nesihlobo sabo kulolu daba. 

“Ngangikhona ngibuka ngesi-khathi kudutshulwa kubulawa umfowethu kodwa kungelula ukuba ngimsize ngoba abantu ba-bephethe izibhamu. Laba bantu babekade bemlandela futhi babenesiqiniseko sokuthi akasiphethe isibhamu. 

“Okubuhlungu nje lo muntu wenze le nto azi kahle ukuthi umfowethu unengane esanda ku-zalwa. Lo muntu uyisihlobo se-thu, sisadidekile ukuthi kungani le ntombazane ize yathenga izi-nkabi ukuba zibulale umfowethu ngesihluku esingaka. 

“Ubengumfana olungile futhi ewusizo emphakathini, engazwa-ni nento ebhedayo,” kusho uMnu Radebe ekhombisa ILANGA  umu-zi oyisitezi kamsolwa, oseduze kwakubo. 

Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa abophe abasolwa abathathu phakathi kwabo oku-khona nowesifazane oyisihlobo sikamufi. Uthe kulindeleke ukuba abasolwa bavele eNkantolo yeMantshi eMlazi khona madu-ze ngecala lokubulala ababheke-ne nalo.

nomfundo@ilanganews.co.za

Previous articleAbeMKMVA basongela uhulumeni
Next articleZimkhalele owesifazane obesolwa ngokuthengela umyeni izinkabi