KUBOSHWE IZITSHUDENI, EZINYE ZAXOSHWA NGOKUSHISA EMANGOSUTHU

473
UBALELWA ku-R2 million umonakalo owenzekile ngokushiswa kwesikhungo.

MTHOBISI SITHOLE
KUSHAQISE izikhulu zenyuvesi ukushiswa kwempahla namabhi-lidi eMangosuthu University of Technology, ngesonto eledlule osekubanjwe izitshudeni zezinye izikhungo zemfundo ephakeme okuthiwa beziwumbimbi nezakulesi sikhungo ngesikhathi kungqongqiswa ngomlilo inyuvesi. Lokhu kuholele ekutheni inyuvesi ikhombe indlela izitshudeni eziwu-22, esezibanjiwe ngophenyo olwenziwe ngaphakathi enyuvesi namaphoyisa, kwaboshwa lezi zitshudeni. UMphathi wenyuvesi, uSolwazi Marcus Ramogale, uveze ukuthi lezi zitshudeni zimisiwe esikoleni ngokulandela imithetho yesikhu-ngo esilawula ukuziphatha kwabafundi.


Utshele abezindaba ukuthi kulezi zitshudeni esezibanjiwe ngalesi sigameko, ezine ngamalungu omkhandlu wabafundi iStudent Representative Council (SRC), omunye wayengumenga-meli womkhandlu wabafundi nyakenye, ababili babhale isitatimende esingagunyaziwe egameni lenyuvesi, basifaka ezinkundleni zokuxhumana bekhuluma okungesilona iqiniso. Uveze ukuthi ezinye izitshudeni ezimbili zifunda e-University of Zululand, ebezipikiwe ngesikhathi kushiswa inyuvesi, ezinye e-University of KwaZulu-Natal nase-Unisa. “Kwabethu abafundi abawu-22, bonke bamisiwe baboshwa. Uphenyo silwenze ngaphakathi kubhekwa amakhamera kubanjiswene nabomthetho ngoba besivule icala ngesigameko.


“Abanye abafundi okungesibo-na abethu, sizobhalela izikhungo abafunda kuzona, sinxuse ukuba babhekane namacala angaphakathi enyuvesi. “Ngeke sivumele kulimale imfundo yabantwaba abazimisele ngekusasa eliqhakazile ngenxa yalabo abangafuni ukufunda. Siyethemba ukuthi umthetho usazoqhubeka nendima yawo, kuboshwe abanye,” kusho uSolwazi Ramogale. Uthi umonakalo owenzekile uzodla inyuvesi imali engango-R2 million. Ngokwenyuvesi, ithi mhla ka-13 kwephezulu, kugasele izitshudeni emagunjini obekubhalelwa kuwona izivivinyo zokuhlolwa kwabafundi, behlolelwa uNhlangulana (June) zaphazamisa.


Lokhu kuphoqe ukuba izivivinyo zihlehliselwe umhla ka-17 kuyona le nyanga. Umphathi wenyuvesi uthi kuthe kusahlelwa izingxoxo zokuthi abaphathi besikhungo bahlale phansi nomkhandlu wabafundi, kwagasela iqoqo labafundi labantu abalinganiselwa ku-30, begqoke izi mfonyo, baphazamisa ukuhlolwa kwabafundi. Mhla ka-23 kwangqongqiswa ngomlilo izimoto okubalwa nebhasi yesikole. Phakathi kwezinye izinto ezishiswe ngomlilo, kubalwa i-Admin Block, amagumbi, ihhovisi elibhekelele ezezivivinyo nokunye okuningi. “Siyakugxeka kakhulu okwenzekile, kodwa sizoqinisekisa ukuthi bayajeza ngokungaziphathi ngendlela emukelekile,” kusho uSolwazi Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, usiqinisekisile isigameko sokuboshwa kwabafundi abasolwa ngokushiswa kwalesikhungo.

Previous articleUMngqithi nenselelo kwabasha kwiDowns
Next articleKubhubhe amalungu omndeni (5) kungqongqa umuzi