Kubuye ithemba iqembu likamaskandi limenywa phesheya

288

MTHOBISI SITHOLE

KUBUYE ithemba eqenjini likamaskandi, iMithente njengoba lithole ithuba lokuyonandisa eParis, eFrance naseTurin, e-Italy. Leli qembu – eliholwa nguDumisile “KaManana” Mthalane – lihambe izolo ngoLwesine kanti lizohlala emazweni kuze kube wumhla ka-14 kwephezulu. 

Ngokuthola kweLANGA, Imithente imenywe emcimbini ogqamisa amasiko nezinkolo ngokwehlukana kwamazwe nezizwe. UKaManana uthe kubuya ithemba elikhulu ngaleli qembu. Uthe nakuba liwahambile amanye amazwe – okubalwa kuwona iBelgium, i-India, i-United States of America ne-United Arab Emirates -ngesikhathi kusaphila umsunguli walo, uMnu Simosakhe Mthalane, kodwa lokho bekungasenzeki. Utshele leli phephandaba ukuthi leli thuba elibavelele, liyabakhuthaza ukusebenza kanzima ekubhaleni umculo othokozisa abantu. 

UKaManana wahlangana noMthalane eGo-li ngo-1984, bathandana. Ngo-1986 bahlala eHillbrow kanti uMthalane wayekwazi ukudlala isigingci ngaleso sikhathi, basebevula iqembu likamasikandi, okuyilapho kwasunguleka khona iMithente. UKaManana uthi bekunzima kuyena ngoba ubeyisayoni, engawazi umculo kamasikandi, kodwa uMthalane wathi uzomtshela ukuthi makacule kanjani. 

Utshele ILANGA ukuthi bathole uZodwa Gule, uKhanyi Mkhwanazi nomunye wesilisa, basebeqala ukuzilungiselela njalo ngezikhathi zantambama. “Besifuna ukungena emculweni kanti ngaleso si-khathi bekukhona iqembu elibizwa ngoBuhle Bezintombi elalicula kahle, sabona ukuthi singayenza le nto. Sasiyenzile i-demo kodwa singayitholi inkampani, kwathi ngo-1993 kuMfumfu (October), sabonwa nguThulani Madela owayegada lapho esasihlala khona, wathi uhlale ezwa kukhala izigingci endlini yethu, ucela sisebenzisane nentombi yakhe yasemakhaya ethanda umaskandi (uBuselaphi Gxowa). Wafika uBuselaphi simatasa sizilolonga, kwathi ngo-1994 kwafika uNolwazi Ntuli waseNkandla sisalokhu sihlanganisa ngenxa yezinkinga,” kusho uKaManana. 

Bakhipha i-albhamu yokuqala ngo-1995, ethi, “Umbulali”, besizwa nguMfihleni iKhansela” Mkhize (ongasekho), weKhansela noJBC, wabaxhumanisa noMnu Moses Dlamini obephrojusa lona iKhansela.

 Leli qembu selihlabane ngezindondo emincintiswaneni ehlukene okubalwa kuyona Amantshontsho, amaSAMA namaSa-tma.

mthobisis@ilanganews.co.za
www.ilanganews.co.za

Previous articleOna-71 wethweswe iziqu ecwaninga ngentsha
Next articleUmndeni kamufi uzwakalise ukuba nengebhe kugwetshwa umbulali