Kudutshulwe kwabulawa iphoyisa lisemsebenzini

496

Kuthiwa balalelwe unyendle yizigebengu abebezilandela eJozini

USGT Simphiwe Nyawo obulewe.

PHUMLANI GAMA
LIFELE emsebenzini iphoyisa elilalelwe unyendle yizigilamkhuba ebezicathamela imoto yemali ngoLwesine KwaGedeza, eJozini, okuthiwa lasho lisakhula ukuthi liyazifela ngalo msebenzi. USgt Simphiwe Nyawo (40) waseMsiyane, eJozini, obeseneminyaka ewu-16 eyiphoyisa, waqala ukusebenza esiteshini samaphoyisa eNgwavuma kanti ubalwa namaphoyisa abewenza ngokwethembeka umsebenzi wawo. Kubikwa ukuthi imoto yakwa-G4S, ethwala imali, ibilandelwa yizimoto ezimbili zakwaMercedes isikhathi eside, onogada abebehamba ngayo bathinta amaphoyisa. Umthombo weLANGA uthi le moto kayibange isangena enxanxatheleni yezitolo ebiya kuyona, onogada bayithukuse kwelinye igaraji elilungisa izimoto zamaphoyisa kuyona le ndawo.


“Kuthe uma izigilamkhuba zibona ukuthi sekubizwe amaphoyisa, zabaleka. “USgt Nyawo nozakwabo ababili, baqhubekile nokuzilandela lezi zimoto, kwaze kwaba ziyabadukela ngoba bezihamba ngesivinini esiphezulu kunemoto abebehamba ngayo. “Izinswelaboya zithukuse izimoto ehlathini maqede zacuthela amaphoyisa, okuthe uma eqhamuka zawadubula. “UNyawo ushayeke ezindaweni ezibucayi kwathi ozakwabo ababili bakwazi ukubaleka. “Amaphoyisa asindile kulesi sigameko abaleke angena komunye umuzi oseduze nalapho kwenzeke khona isigameko. “Nemoto yawo iphaphalaze yangena khona,” kusho umthombo.


UMnu Joseph Ngubane, ongusihlalo weCommunity Policing Forum (CPF) eMkhanya-kude, uchaze umufi njengomuntu obenothando lomsebenzi wakhe. “Ngibuzwile ubuhlungu ngoba wehlelwa yilo mshophi nje, bengiqeda ukukhuluma naye. “Ungene ehhovisi ebenginomhlangano kulo nomkhuzi wamaphoyisa kulesi sifunda. “Bengicele umkhuzi wamaphoyisa ngoba ngifuna ukukhuluma naye izinto ezibalulekile ezithinta ubugebengu. “Lo mfana ungene ehhovisi imimoya iphezulu, ngikhononda ngokuthi ngibize umkhuzi yedwa, kodwa yena usefuna ngihlangane nezikhulu zeziteshi zalapha endaweni, ekubeni engifuna ukukhuluma naye kuyazithinta.


“Ngishayeke kakhulu ngokuhamba kwalo mfana ngoba bengimfanisa nezinye izinkabi zami engidonsa ngazo uma sekufanele kulinywe indima,” kusho uNgubane. UNkz Bathabisile Gina, ongudadewabo kamufi, uthe uNyawo ubewusizo olukhulu emndenini. “Wangena ebuphoyiseni esemncane. Sasingakholwa ukuthi uzokwazi ukubhekana nobunzima balo msebenzi. “Waqala ukuthanda lo msebenzi esakhula. Ngisho siseyizingane, wayekhuluma ngokuthi ufuna ukuba yiphoyisa uma esekhulile. “Sishayekile kakhulu ngokuhamba kwakhe emhlabeni. “Ushiye umama ongekho esimeni esihle sempilo,” kusho uNkz Gina. Uthi uSgt Nyawo ulandele eduze unina wengane yakhe eneminyaka eyisishiyagalombili. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt-Colonel Robert Netshiunda, usiqinisekisile lesi sigameko. Uthe leli cala liphethwe ezingeni likazwelonke.

Previous articleKusolwa umnyango ngokutotoba ukuhlelela abezikhukhula izikole
Next articleKuvalwa igebe elisemacikweni kuboshelwa amadala nasafufusa