Kufe abawu-8 kuhlasela isiphepho eThekwini

321

Uhulumeni wesifundazwe uthi seziqalile izinhlelo zokusiza abakhahlamezekile

UNKZ Nolungile Gwija (61) waseHarding odlule emhlabeni ngenxa yezimvula ngoLwesibili.

PHUMLANI GAMA
ZIDLULE nemiphefumulo yabantu abawu-8 izikhukhula ezihlasele ezingxenyeni zeTheku ngezithuba zantambama ngoLwesibili. ILANGA lihambele ezinye zezindawo ezithintekile okubalwa kuzona iMbumbulu, iNanda, uMgababa naseMayville. Kumuke imijondolo ehlala amalungu omphakathi ngenkathi kungenisa umhosha uMsimba eCator Crest, eMayville. Leli phephandaba lifike kule ndawo lafica amalungu omphakathi emi eduze kwalo mhosha ngethemba lokuthi uzokwehla, kuvele izidumbu zezisulu ezimuke namanzi. Le mijondolo beyakhiwe phezu kwebhuloho elincane elafakelwa ukwedlulisa amanzi. Kushaye isikhathi sokuloba izolo abezimo eziphuthumayo bakwaNetcare beveze ukuthi abatakuli besebethole izidumbu zabantu abathathu ezindaweni ezehlukahlukene, okubalwa kubona nengane eneminyaka elinganiselwa kweyisikhombisa.


ILANGA lifike eNanda amanye amalungu omphakathi ematasa nokulungisa izindlu zawo. UMnu Mboneni Dedela utshele leli phephandaba ukuthi yena nomndeni wakhe bakhoselisweehholo lomphakathi, neminye imindeni engaphezulu kuka-100 ekhahlanyezwe yizimvula. “Sihlaselwe yisiphepho esikhulu sihambisana nemvula. “Amanzi abezingenela ezindlini. Siphoqeleke ukuba sizongena lapha ehholo lomphakathi, mina nezingane zami eziwu-13. “Ngikhuluma nje ngisale nezimpahla ebezisemzimbeni, okuningi konakele. “Okubuhlungu wukuthi sehlelwa yilesi simo nje, izinhliziyo nemiqondo kakukhohliwe yizikhukhula ezihlasele nyakenye, zadlula nemiphefumulo yabantu abaningi. “Ngiyafisa ukuthi uhulumeni wenze imizamo yokuletha usizo oluphuthumayo ukuze sizokwazi ukusheshe sikhishwe kuleli hholo,” kusho uDedela.


UMnu Shawn Herbst, okhulumela iNetcare, uthe eMayville kumuke abantu abayisikhombisa abebesendlini eyodwa. “Ngokolwazi esilutholile, bekunabantu abayisithupha endlini eyodwa. “Siphumelele ukukhipha oyedwa omdala kubantu abebengaphakathi endlini. Ithimba lethu lisabalele izindawo eziningi ukuzama ukusiza izisulu. “Siqale ukufuna lapha okumuke khona laba abanye kwaze kwaba sifika ePinetown. Ngeshwa-ke asikwazanga ukubathola. “Sisalinde ukuthi umfula wehle ukuze sizoqhubeka nokuthungatha ezinye izisulu,” kusho uHerbst. Isidumbu sikaNkz Nolungile Gwija (61) waseHarding sitakulwe kuwona lo mhosha eMayville. UNkz Nikeziwe Mteshana, oyilungu lomndeni kaNkz Gwija, naye ohlala kule ndawo, uthe bebengalindele ukuthi kungenzeka kuhlasele amanzi ngale ndela.


“Besiphakathi endlini ngesikhathi kuhlasela amanzi. Kuthe uma sizama ukuphumela ngaphandle sibaleka, kwaqhuma ugesi. “Ngesikhathi kuqhuma ugesi abanye ubashayile, kwaba nzima ukuhlonza ukuthi baphumele ngakuphi. “Kasibange sisalala ngoba siqale ngaleso sikhathi ukubafuna kodwa sangaphumelela. “Ibuhlungu inhliziyo yami ngokuthi kuhambe abantu abaningi ngalolu hlobo phambi kwami,” kusho uNkz Mteshana. UNdunankulu waKwaZulu- Natal uNkk Nomusa Dube-Ncube obehambele indawo yaseNanda, uthe uhulumeni ujube amathimba ezinhlekelele kuzona zonke izindawo ukuhlinzeka ngosizo oludingekayo kubantu abakhahlamezekile. “Izimpahla eziningi zilimele ezindaweni eziningi. Kusukela ngosuku lwangoLwesibili, ubaba uSipho Nkosi ongungqongqoshe wokuhlaliswa kwabantu uhambele izindawo eziningi, enhlinzeka ngosizo.


“Sizonikezela ngosizo kubona bonke abantu, kodwa sinxusa ukuba kuqalwe ngabantu abakhahlamezeke kakhulu. “Nginxusa umphakathi ukuba wenze ubulungiswa nesiqiniseko sokuthi kuqalwa ngabantu abafanele, kungalandwa abantu bakwezinye izindawo ngoba sekuzwakele ukuthi kubhaliswa abantu abazothola usizo,” kusho uNkk Dube-Ncube.

Previous articleIngase ishiywe ngumqeqeshi iBucs
Next articleIzigebengu ziwushaqe ususemsamo-R25 000 welobolo