Kufezeke isifiso sikaMdavu ngomlando

197

ibhuku iThe Life and Times of Soul Brothers, belethulwa eGoli

KWESOBUNXELE nguDavid Masondo ongasekho emhlabeni, osekufezeka
isifiso sakhe sokuba nebhuku elikhuluma ngempilo yaleli qembu. Kwesokudla
nguMnu Moses Ngwenya ovukwe wumunyu ngephupho labo leminyaka
eseliba yimpumelelo. NGUMNU MOSES Ngwenya oqhubeka nephupho leSoul Brothers yize
abaningi ababeqale nabo leli qembu bengasekho. Uthi bazoqhulula amanon
abaziwa ngawo emcimbini i-Annual Heritage Festival, eNewtown, eGoli ngomhla ka-16 kwephezulu


.

LINDA XIMBA

OMUNYE wabasunguli beSoul Brothers, uMnu Moses “Black Moss” Ngwenya uvukwa umunyu uma ebuka isifiso somlingani wakhe uDavid Masondo sifezeka engasekho emhlabeni. Bobabili laba baculi baleli qembu lombhaqanga babenesifiso sokukhipha incwadi ekhuluma ngohambo lwabo emculweni. ISoul Brothers ineminyaka engaphezulu kuka-40 kulo mkhakha. Leli bhuku elisihloko sithi, The Life and Times of Soul Brothers, lisanda kwethulwa eMarket Theatre, eGoli, libhalwe nguSydney Maluleke. UNgwenya (65) utshele ILANGA ukuthi ngesikhathi kumele uqalwe umsebenzi wokuqongelela umlando, kwavela umshophi ngo-2015. “Kwakuyisifiso sethu ukuthi kube khona okuqoshwayo okukhulunywa ngathi neqembu ukuze abantu baqonde ukuthi sisukaphi. “Sasifisa ukuthi sitshele abantu abangazi ukuthi kwabanjani ukushiywa emhlabeni ngamanye amalungu esaqala nawo ibhendi ngo-1975,” kusho uNgwenya.


Enaba uthe: “Ngaba nebhadi lokudunwa imoto ngadubuleka, kanti ngalowo nyaka noMasondo wahlatshwa wukugula, wagcina ngokudlula emhlabeni. Yingakho kwavele kwama yonke into.” Uthe ufuqufuqu lokuqopha umlando lubuye ngesikhathi esehlangana noMaluleke, ofike wamhlaba umxhwele ngendlela anolwazi ngayo ngomculo weqembu. Uthe ebhukwini kuzovela ukuthi bakhulumile nemindeni yamalungu asabashiya, wathi kuzovela nemvelaphi yabo nokuzwana kwemindeni yabo ngokwehlukana. Yize iqembu lashonelwa ngoTuza Mthethwa, uZenzele Mchunu, u-American Zulu noMaxwell “Mafuthenkukhu” Mngadi, kodwa lisaqhubeka nokudlondlobala nokuthandwa. Selajoyinwa ngoThokozani Radebe, ngu-Nkosinathi Ngwenya, nguThami Khulu no-Sphamandla Masondo, oyindodana “kaMdavu uyadavuza.”


UNgwenya ubuye waveza ukuthi bazokhumbuza abalandeli babo ezamzukwana uma eseklwebha i-keyboard, sebedlala kwi-Annual Heritage Festival, eNewtown, eGoli ngomhla ka-16 kwephezulu. Uthe bakhethe ukuxuba ngokulanda nabaculi abanjengoBig Zulu, uLwah Ndlunkulu nabanye abacula ezinye izitayela ukuze wonke umuntu ozohambela lo mcimbi, aphume ebheme wakholwa. Amakhosi Omgxobanyawo, njengoba leli qembu lidume kanjalo kubalandeli, azinameke ezinhliziyweni zabaningi ngokuqhulula amanoni afana nathi, ‘Intombi Yami’, ‘Mama kaSbongile, ‘Umshoza Wami,’ ‘Ugruva nobani’, ‘Isithothobala’, ‘Bazobuya no-Ndendende’. Abakayishintshi indlela yokugqoka
umfaniswano odlise ngamashethi acwebelezayo nemidanso evusa uhlevane esiteji. Kuma-albhamu angaphezulu kuka-40 iSoul Brothers esiwakhiphile, isike yasebenzisana nabaculi abahlonishwayo okubalwa kubona iHhash’ Elimhlophe, ovele owaqala kuwo umbhaqanga eqenjini iMitshotshovu, uSteve Kekana neLadysmith Black Mambazo.


Omunye osanda kudlula emhlabeni ngu- Harry Belafonte, owaba yiciko lokuqala laphesheya abahlanganyela nalo kwi-albhamu esihloko sithi, “Paradise in Gazankulu”, eyakhishwa ngo-1988. Le albhamu yayiqukethe izingoma ezazikhala ngobandlulo ebantwini abamnyama. L albhamu yayipike ukhilimu wabaculi aba-njengoMarks Makwane esigingcini, uYoussou N’Dour (percussion), uWest Nkosi (pennywhistles) oBrenda Fassie noTu Nokwe belekelela ngamaphimbo abo amtoti.

Previous article‘Izidumbu zabazali bethu zintanta endanyini lendle’
Next articleUphenyo luveza amaqembu achaphazeleka ekubulaweni kosopolitiki