Kufezeke isifiso sikaShenge ngeSilo ne-IFP

285

LUCKY CAIN

KUFEZEKE isifiso soMntwana waKwaPhindangene, iNkosi uMangosuthu Buthelezi ngomhlangano wesigungu esiphezulu se-IFP neSilo uMisuzulu kaZwelithini, obusesishayamthetho esidala oNdini ngoLwesithathu. 

UMnu Velenkosini Hlabisa ongumengameli we-IFP, uthe kudala uShenge waba nesifiso sokuthi ube khona lo mhlangano, kodwa kwaze kwashaya isikhathi sokuthi adlule emhlabeni unge-nzekanga. Uqinisekise iSilo nabantwana basendlunkulu ukuthi beyiqembu, bazoqhubeka nokulwela isihlalo njengoba Uthembise iSilo ukuthi bazoba yingubo yaso, futhi babe yihawu laso ukuvikela konke okuthinta sona noMntwana wa-KwaPhindangene. Uqinisekise nokuthi uma i-IFP inqoba okhethweni lwangonyaka ozayo, izokwenza isiqiniseko sokuthi isishayamthetho sakulesi sifundazwe sibuyela oNdini. Uveze nokuthi bazobuyisa nomnyango wezasendlunkulu nobuholi bendabuko uma belunqoba lolu khetho.  Enkulumeni yakhe, ukubeke kwacaca ukuthi kunomehluko phakathi kwe-IFP neNdlunkulu kaZulu. Uthe lokhu yimfu-ndiso uShenge ayitshalile, abafisa ukuqhubeka nayo.

ISilo sizwakalise ukubonga ukuthi lolu suku lugcine lufikile. 

“Ngiyathemba ukuthi umntwana lapho ekhona, ujabulile njengoba besekunesikhathi eside elufisa lolu suku,” kusho iSilo. 

Sithe kuyasijabulisa ukuthi imisebenzi uShenge ayishiye naso, sizoyenza ngokubambisana naleli qembu. 

Previous articleIngebhe nendumalo emndenini umyeni enikwa ibheyili
Next articleISilo sicacise ngeyesikhundla sikandunankulu waso