Kufezeke isifiso sokuba ngubaba kuMoshe Ndiki

491

Lo saziwayo uveze ukuthi ulindele amawele enkundleni yokuxhumana

UHALALISELWE ngosaziwayo bakuleli uMoshe Ndiki, ngemuva kokuveza ukuthi usezoba ngubaba wamawele.

NONHLAKANIPHO SHINGA UVEZE
ezinkundleni zokuxhumana usaziwayo othandana nobulili obufana nobakhe ukuthi ulindele izingane ezingamawele. Uveze ukuthi ukufika kwazo kuzofana nokuphendulwa kwemikhuleko yakhe. Lo saziwayo ophinde abe ngumlingisi, nomethuli wezinhlelo uMoshe Ndiki, ukuveze lokhu ku-Instagram lapho ebhale khona isitatimende eside, eveza ukujabula kwakhe, wafaka isithombe sezingane ezimbili zisesiswini, waveza ukuthi yizingane zakhe ezingamawele, zithwelwe ngowesifazane amcela ukuba amthwalele zona. Uthe selokhu lona wesifazane akhulelwa ngokunikelwa amaqanda ngothile kuhlanganiswa nesidoda sakhe, abe esefakwa kulona wesifazane, uzibona esenesizathu zokuvuka nokuphefumula nsuku zonke.


“Kuthathe isikhathi ukuthi ngize ngivumeleke ukuthi ngingatshela umhlaba wonke ukuthi ngilindele abantwana. Sonke lesi sikhathi bekunzima ngendlela eyisimanga ukugcina lezi zindaba ngingazitsheli muntu. Ngigcine ngibatshela abangani nengisondelene nabo, ngoba bekungihlula ukugcina imfihlo enkulu kangaka,” kusho yena. Yize noma engabuvezanga ubulili bezingane ezizozalwa, kodwa uthi iminyaka emibili edlule ubelungiselela ukuthi mhla izingane zakhe zifika, akwazi ukuzinakekela ngendlela. “Sekunesikhathi ngikukhulekela ukuba ngubaba, njengoba sengizohlanganisa iminyaka ewu-31, lesi yisipho sami engizibusise ngaso. Ngijabulela ngisho umama wami, ngoba usezokwazi ukuba nabazukulu abe ngugogo. Kanginawo ngisho amazwi okubonga anganela ngendlela engijabule ngayo.


“Ngiyoyixoxa ngelinyeilanga ukuthi leli phupho lifezeke kanjani, kodwa ngiyabonga kumyeni walona ongithwalele ingane, ngibonga nasemndenini wakhe wonke,” kusho uMoshe. Le nsizwa ike yashada nosaziwayo uPhelo Bala ngaphambilini kodwa babuye bahlukanisa. Uthi ukufika kwalaba bantwana kuzomenza abone izinto nangenye indlela njengoba futhi kuzoba nguye kuphela umzali kubona. Ubongelwe ngosaziwayo abaningi ngalezi zindaba bemhalalisela. UZoleka Mandela uthe: “Ngiyakubongela kakhulu ngesibusiso sakho. Sengathi uMdali angakugcina nomndeni wakho, nikhule”.


UZenande Mfenyana ongumlingisi, uhalalilsele uMoshe wathi uyambongela kakhulu ngezibusiso zakhe ezimbili. Abanye abamhalalisele kube ngumngani wakhe omkhulu uSomizi Mhlongo, uNtando Duma, uDineo Moeketsi, uThembisa Mdoda nabanye abaningi. UMoshe useke wethula izinhlelo ezahlukene kumabonakude, waphinde walingisa nasezinhlelweni ezehlukene okubalwa neGomor

Previous articleAngase abuyele e-England uTau
Next articleUPERCY TAU UCELA UXOLO NGOKUHLINZELA IBAFANA EZIBINI