Kufufusa ithemba kodokotela abangaqashiwe KwaZulu-Natal

230
NGUDKT Thanduxolo Cele noDkt Sandile Tshabalala.

THANDI ZONDI

ODOKOTELA abangaqashiwe bathi bajabule ngomhlangano obuphakathi kwabo noMnyango wezeMpilo ovune izithelo ezinhle.

UDkt Thanduxolo Cele uthi: “Kuyibhadi ukuthi kudingeke sichithe imini nobusuku kwikomkhulu loMnyango wezeMpilo nakuba kunjalo sijabule ngemiphumela. Nakakhulu samukela nethuba lokuthi sizokwazi ukuhambisa izinsiza zezempilo ezibalulekile emphakathini wakithi,” kuchaza yena.

Kuzokhumbuleka ukuthi odokotela abangaqashiwe baqale ukuqhinqa ngoLwesibili eNatalia Building, eMgungundlovu kusukela ngoLwesibili olwedlule bethi kabayi ndawo kuze kuba izimfuno zabo ziyabhekelelwa.
UDkt Cele uthi banethemba lokuthi uhulumeni uzosukumela phezulu, uzame ukuthola izimali. “Sinethemba lokuthi ngeke kube yimizamo ezophelela la kithina kuphela ngoba kukhona abanye odokotela abasilandela ngemuva, abasafunda,” esho.

Lokhu kulandela isinqumo somhlangano phakathi kukaNgqongqoshe wezeMpilo, uNkz Nomagugu Simelane neNhloko yoMnyango uDkt Sandile Tshabalala nengxenye yodokotela abangaqashiwe obungoLwesibili eMgungundlovu. Lapho umnyango uphume nesinqumo sokuthi kukhangiswe izikhala eziwu-120, bese kuthi uma kuphela uMbasa (April) kube sekugoqiwe ukuqasha.

UNkz Simelane echaza uthe ube nezingxoxo noMnyango wezeMpilo kuzwelonke okuyiwo ozokhipha imali ukuze kugcwaliseke lezi zikhala eziwu 120 esezikhangisiwe.

Previous article‘Kuputshuke itulo lokungcolisa uNdunankulu kaZulu’
Next article‘Kuningi okuchitha uZuma ekubuyeleni kwesobumengameli’