Kufunwa osolwa ngokubulala umkhwekazi

401

Kuthiwa wacikwa ukuhamba kwenkosikazi iyofuna umsebenzi eThekwini

NGUMNU Mzameleni Xhozaliphi Sibiya ofunwa ngecala lokubulala.

USEKUBHACENI owesifazane olaxaze phansi umsebenzi ngoba ebalekela umyeni wakhe osolwa ngokubulala unina. Sibi isimo emndenini wakwaKhumalo eMangadini, eHlwehlwe, eNkandla kulandela ukubulawa kukaNkz Zikhiphile Khumalo (70) okusolwa ukuthi wadutshulwa wabulawa ngumyeni wendodakazi yakhe, uMnu Mzameleni Xhozaliphi Sibiya (35), ngoba ecasulwa wukuthi inkosikazi yakhe ihambe yayofuna umsebenzi, eThekwini. Lesi sigameko senzeka ngoLwezi (November), kuze kube yimanje umsolwa usagcwele amathafa. INkantolo yeMantshi eNkandla isikhiphe incwadi egunyaza ukuba aboshwe. Kubikwa ukuthi uMnu Sibiya nenkosikazi yakhe uNkk Sindi Sibiya, bebenesikhathi eside beshadile futhi behlala ndawonye. Kuthiwa ingxabano isuswe wukuthi inkosikazi icele ukuya eThekwini, iyobheka umsebenzi njengoba isimo besingesihle, bedonsa kanzima.


Kuvela ukuthi uMnu Sibiya ubeshaya phansi ngonyawo, eyinqabela engafuni ukuthi ihambe iyofuna umsebenzi. Ngokuthola kweLANGA, inkosikazi yagcina ihambile, yabe isithumela umyalezo kuMnu Sibiya, imazisa ukuthi iseThekwini. Kuthiwa lokho kwamcasula uMnu Sibiya, wanikela ekhweni lakhe, waxabana nomkhwekazi wakhe, ebuza ukuthi uvume kanjani ukuthi inkosikazi yakhe ihambe ekubeni wayilobola, wayishada. Kuthiwa uMnu Sibiya wadonsa isibhamu wadubula umkhwekazi wakhe, washonela endaweni yesigameko, kwadubuleka nomzukulu wakhe oneminyaka emine. Leli phephandaba likhulume no-Mnu Siboniso Cele oyilungu lomndeni. Uthi isimo kasisihle kubo emuva kwalesi sigameko, kanyi nodadewabo kuphoqeleke ukuba ayeke umsebenzi abesanda kuwuthola.


Uveze ukuthi empeleni usibali wakhe wenza lokhu nje, bekuvele kunecala ebekumele lingene enduneni, kulandela ukuchapha ngenhlamba umkhwekazi wakhe emuva kwengxabano nomkakhe. “Ubengumuntu oziphethe kahle yize bekuba khona ukungaboni ngaso linye phakathi kwakhe nodadewethu. “Wenza lokhu nje, bekusamele kuyiwe enduneni njengoba phambilini eke wathuka ugogo ekhaya emuva kwengxabano nodadewethu eyaholela ekutheni aphume emzini wakhe. “Sithe sisalinde lokho, wabe esenza lo mhlola. Isimo kasisihle neze ekhaya, ngikhuluma nje udadewethu usekubhaceni, nathi kasimazi ukuthi ukuphi ngoba esaba yena umkhwenyana wakhe. “Nathi kasisayi ekhaya eNkandla ngoba kasazi ukuthi ukuphi njengoba esagcwele amathafa,” kusho yena. Kucelwa noma ngabe ngubani ongaba nolwazi ngoMnu Sibiya ukuba axhumane nomphenyi wecala ku-Sgt Ndlela enombolweni ethi: 0824797 046 noma kweyamahhala ethi: 08600 10111

Previous articleIphoyisa ecaleni lokubulala umyeni
Next articleIphendula imibuzo yabaningi incwadi kaDudu Khoza ebiyethulwa