Kugezeke igama le-IFP kwelokusoconga

403

UMnu Velenkosini Hlabisa we-IFP, ubonge uNdosi ngokwethembeka kwakhe ekugezeni igama leqembu

UMENGAMELI we-IFP, uMnu Velenkosini Hlabisa, uthi bazizwa bethokozile beyi-IFP ngokuthi uNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnu Bheki Cele usephumele obala wakuphika ukuthi watshela i-EFF ukuthi i-IFP iphezu kwetulo lokusoconga unobhala jikelele we-EFF.

BHEKI NDLOVANA IZIZWA

ikhululekile i-IFP emuva kokuba uNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele, esephumele obala, wakuchitha ukuthi utshele i-EFF ukuthi iNkatha iphezu kwetulo lokusoconga uMnu Marshall Dlamini ongunobhala- jikelele wayo (i-EFF). UMengameli we-IFP, uMnu Velenkosini Hlabisa utshele ILANGA izolo ngoLwesithathu ukuthi bayambonga uMnu Cele ngokuba athembeke, akhulume iqiniso. “Ukuphumela obala kukangqongqoshe kusenza sibe nokukhululeka njenge-IFP ngoba lezi zinsolo bezingezinhle uma ubheka umlando esisuka kuwona.


“Siyambonga uNdosi ngokwethembeka kunembeza wakhe nakubantu baseNingizimu Afrika,” kusho uMnu Hlabisa. Uthe nokho kubangela amahloni ukuvela kokuthi i-EFF ibisenga ezimithiyo ngalokhu ebikusho. “Sisala sinamahloni uma abaholi njengoMnu Dlamini bekwazi ukuqamba amanga ngalolu hlobo. Kusenza sizibuze ukuthi yini abantu abangayilindela kubo,” kusho uMnu Hlabisa. Uthi kuhle ngoba abantu baseNingizimu Afrika iqiniso sebeyalazi, sebeyokwazi ukwahlulela. Lezi zinsolo ebezibhekiswe kwi-IFP, zishaqise abaningi ngesikhathi zivela.


Emuva kokuvela kwazo, leli qembu kalipholisanga maseko, liphumele obala, lazichitha, laphonsela amaphoyisa eSouth African Police Service (SAPS) noMnu Cele inselelo yokuba baphumele obala, baphawule ngazo njengoba i-EFF ibithe indaba yaleli tulo iyithole kuyona iSAPS noMnu Cele. NgoLwesibili ephalamende, uMnu Cele, uphumele obala wazihlangula, wathi akakaze atshele i-EFF ukuthi i-IFP iphezu kwetulo lokubulala uMnu Dlamini. “Ngo-Lwesithathu ngaphambi kwenkulumo kamengameli ebhekiswe esizweni, ngibe nomhlangano omude kwami nonobhalajikelele we-EFF. Ubefike ezongincenga ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngishilo ukuthi i-IFP izombulala. “Ngesikhathi ngenqaba, ungithembise ukuthi impilo yami izoba nzima,” kusho uMnu Cele. Uthe uchithe imizuzu ewu-47 noMnu Dlamini, kodwa wenqaba ukwenza lokho abencengwa ukuba akwenze.


UMnu Dlamini usukume eyinhlamvu, wathi uMnu Cele nguyena omshayele ucingo, emazisa ukuthi usethole ngokungabekezelelani ngokwepolitiki okukhona KwaZulu-Natal, okumthintayo naye uMnu Dlamini. Uthe nguyena uMnu Cele ophakamise ukuba bahlangane eCape
Town ngoLwesithathu olwedlule ngaphambi kosuku lwenkulumo kamengameli. Kuzokhumbuleka ukuthi ngomhla ka-7 kule nyanga, i-EFF ikhiphe isitatimende sabezindaba, yathi ithole umbiko kwiSAPS othi abaholi be-IFP bahlela itulo lokubulala uMnu Dlamini. Ithe ngokombiko ewutholile, abaholi be-IFP bakholwa wukuthi kungenxa kaMnu Dlamini ukuthi i-EFF inqume ukweseka isiphakamiso sokuba kuketulwe izimeya ze-IFP komasipala baKwaZulu-Natal ngevoti lokungathembakali kobuholi bazo. I-SAPS nayo ikuphikile ukuthi yazise i-EFF ngetulo lokubulala uMnu Dlamini.

Previous articleOwePirates ukhuza abaqhathanisa umdlali wabo noweChiefs
Next articleUthi ukhishwe esibhedlela wadalakacwa ngaphandle