Kugqame ukubekezelelana nokuhloniphana kwi-IFP, ANC neMK

172

PHUMLANI GAMA 

KUGQAME ukubekezelelana nokuhloniphana phakathi kwamaqembu amakhulu KwaZulu-Natal, i-ANC, i-IFP neMK Party eMthekelezi, KwaHlabisa, lapho bekuvota khona uMengameli weNkatha, uMnu Velenkosini Hlabisa. 

Okubonakale njengesigxivizo salokhu kubekezelelana kube wukubonakala kukaHlabisa ethatha izithombe noMnu Sipho “KK” Nkosi ongumholi we-ANC – ongungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal – kanti namanye amalungu e-MK abecela ukuthatha izithombe naye (uHlabisa). 

UMNU Velenkosini Hlabisa ongumengameli we-IFP (ophakathi) noMnu Sipho “KK” Nkosi we-ANC, bathathwe nelinye ilungu le-IFP esikhungweni sokuvota KwaHlabisa. 

Akagcinanga lapho uHlabisa. Ubambe uNkosi ngesandla wayomethula kunina, uNkk Thembani Hlabisa, uMaSibiya, okhombise ukumemukela. UHlabisa ufike esikhungweni ehamba nonina nomkakhe, uNkk Thandeka Hlabisa. 

Ekhuluma nabalandeli be-IFP, uthe kufanele baziphathe kahle futhi bangalinge bazimatanise nezigameko zobudlova. 

“Okukhulu kakhulu okwamanje okufanele sigxile kukhona, wukwamukela imiphumela injengoba injalo. Siyi-IFP sikhankase kahle kakhulu, sesilindele imiphumela,” kusho uHlabisa. 

Previous articleURamaphosa uyabethemba abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bazobuyisela i-ANC emandleni
Next article30 May 2024