Kugqugquzelwe ubumbano emcimbini wamasiko

594

MTHOBISI SITHOLE

IBEKE phambili uzwano nokubambisana ezigodini zesiZwe saKwaNgono, eNkandla induna yendawo kuhlangenwe ngokuvuselela amagugu esizweni seNkosi uPhumokwakhe Ntuli ngempelasonto. 

Induna yendawo eNhloshane, uMnu Chithokwakhe Myaka, iphawule ngalokhu emcimbini obuhlanganise intsha nabantu abadala eBizimali High School. 

UMnu Myaka utshele leli phephandaba ukuthi ukubuya kwezinto ebezigqamile endulo, kubuyisa ithemba ebantwini beNkosi yaKwaNgono. 

“Siyafisa ukuthi umcimbi omuhle kangaka wokwakha isizwe nozwano ebantwini, ungapheli. Lokhu okwenzekayo kuyasilekelela njengabaholi endaweni. 

“Omama bendawo uma begida isigekle sabo, bafundisa intsha yesifazane ekhulayo ukuthi kufanele yenze kanjani,” kusho uMnu Myaka. 

Uthishanhloko waseBizimali, uMnu Ntandoyakhe Ntuli, uthe lo mcimbi wasungulwa ngenxa yokuthi bafuna isikole sibambe iqhaza ekuvuseleleni amasiko nokuhlanganisa izigodi ngokwengoma. Uthe bagqugquzela ukuzigqaja entsheni nge-mvelaphi yayo. 

Umcimbi uhanjelwe yinkosi yesizwe sakwaGodide – esakhelene nesaKwaNgono – uMthetheleli Ntuli noSomlomo waseKing Cetshwayo, uNkk Happiness Mkhwanazi, othe kuyabajabulisa ukubona umphakathi ubambisene kahle nesikole kwezamasiko. 

Kulo mcimbi kunikwe ithuba abaculi bakule ndawo abasafufusa ukuba bazibonakalise. Bashiyelane inkundla nezihlabani okubalwa kuzona uShwi, uThokozani Langa, iMfezemnyama, Imithente, uMalahle, uMabhilidi, uStabhilithi, uBobo Mfana wePiki neBhova Elincane. Umcimbi wesekwe yiphephandaba ILANGA

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUchazwe njengomgulukudu “obulale” udadewabo emsola ngokuqoma
Next articleUshaqwe nezinkabi “obeyobulala” umnakwabo