Kuheleza umoya esikhungweni okuvota kuso uSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal

156

KUHELEZA umoya esikhungweni sokuvota, iVumanhlamvu Primary School, eNkandla, lapho kuvota khona uSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli. UMnu Ntuli nguyena oqokwe yi-IFP emncintiswaneni wesikhundla sokuba ngundunankulu wesifundazwe uma i-IFP inqoba ukhetho.
Kulesi sikhungo kubhalise abantu ababalelwa ku-485 abazovotela kuso. Kusukela sivuliwe, abantu balokhu bengena kancane, kanti uhlelo lokuvotisa lubonakala lusaqhubeka ngaphandle kwezihibe.
ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

Previous articleAbesibhakela bayisa ungqongqoshe enkantolo 
Next articleURamaphosa uyabethemba abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bazobuyisela i-ANC emandleni