Kuhlehlile ukukhishwa kwesigwebo sabasolwa

650

Bafike enkantolo sekwedlule isikhathi imantshi isihambile

NOMFUNDO NGWANE

UFIKE emuva kwendaba, imantshi isiqoqe amabhuku yahamba eNkantolo yeMantshi yaseChatsworth, owesilisa osolwa ngokuba yinkabi eyathengwa ngowesifazane, yena nabanye abamangalelwa ababili, ukuba babulale indoda yakhe, obekulindeleke ukuba bayogixabezwa ngesigwebo kuleli cala ngoLwesibili. 

Ukufika emuva kwesikhathi kukaMnu Nhlakanipho Mswane,  okuvele ukuthi ubenenkinga yezi-nto zokuhamba – kuholele ekutheni kuhlehle ukukhishwa kwesi-gwebo sakhe nozakwabo; okunguMnu Mbuso Zulu, uNkanyiso Goba noNkk Sizakele Shishane, 

uMaMzobe (50)  (osesithombeni)okunguyena osolwa ngokuthenga izinkabi ukuba zibulale umyeni wakhe, uMnu Bhekani Shishane (51). 

leli cala lenzeka ngoNhlaba (May) 2014, eMbumbulu. 

UNkk Shishane wayenguthisha eDlambula Primary School, 

eMkhomazi ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. Icala labo lihlehle-le uMandulo (September). 

ILANGA labika ngokuhlaselwa kukaMnu Shishane ngo-2014, okuthiwa washiywa ngabasolwa emgwaqweni bezitshela ukuthi ushonile. 

Kulolu daba kwavela ukuthi uMnu Shishane uhlaselwa nje, isimo sasingasahambi kahle phakathi kwakhe nomkakhe, kubangwa ukuthi wafaka inkosikazi yakhe enkantolo efuna imondle njengoba yena wayengasasebenzi, futhi sebehlala ngokwehlukana. 

Kwavela ukuthi wafone-lwa nguMnu Mswane owa-mbizela 

eSiphingo ukuba bayocima ukoma. 

Uthi wafika eSiphingo abasolwa behamba bobathathu, bamthengela utshwala bezama ukuba adakwe, kodwa umoya wakhe wangavuma ukuphuza kakhulu ngenxa yokuthi waye-bhekene nezinkinga nomkakhe. 

Abasolwa bagcina bemphoqa ukuba aphuze kancane ngoba basebeze bamthengela utshwala. Waphuza izingilazi ezimbili, wabe esecela ukuvalelisa. 

Uthi bamtshela ukuthi maka-khululekem bazomhambisa. Nebala wangena emotweni, kodwa imoto yajika sebesendleleni bayi-khomba kwenye indawo. 

Endleleni bavula izicabha ba-mkhiphela ngaphandle, bakhipha isipanela semoto bamshaya ekhanda, bemthuka bembuza ukuthi uyifunani imali yomkakhe. 

Watshela ILANGA  ukuthi bamshaya waze waba nenzululwane, wagcina esequlekile, bamshiya emgwaqweni bezitshela ukuthi ufile. Ngemuva kwesikhathi, kwaqhamuka abafana ababili abamsiza waphu-thunyiswa esibhe-dlela. 

Waveza ukuthi uhlaselwa nje, wayesefake ama-phepha esehlukaniso enkantolo. 

UNkk Shishane nethimba lakhe baboshwa ngemuva kokuba uMnu Shishane esepha-pheme esibhedlela, wakwazi nokusho ukuthi uhlaselwe ngobani futhi bethunywe ngubani.

 UMnu Shishane waphinde wa-tshela leli phephandaba ukuthi sewabaleka nakubo eMbumbulu ngoba engasaphephile, wayehlaselwa ngabesilisa angabazi bezama ukumbulala.

nomfundo@ilanganews.co.za

Previous articleOsondonzima kwababheke owokucija iPirates
Next articleIzinyunyana zifuna ikhefu lothisha