kuhlelwe umjaho ongavamile ozogijinyelwa emakhaya

621

MZWAMANDLA ZONDI

ULUNDI Striders Athletics Club ne-Uhuru bahlelele abasubathi iBorn Sober Ultra Challenge ezokuba yizinsuku ezintathu ezoqala ngoLwesihlanu isongwe ngeSonto. 

Lo mjaho kulindeleke ukuba abasubathi bawugijime lapho behlala khona. Uzohlukaniswa izigaba ezintathu okuwu-15km, 21km no-50km. Umsubathi uzozi-khethela ibanga  afuna ukulenza. 

Uma ezokwenza u-15km kusho ukuthi uzokwenza o-5km ngosuku kanti abe-21km kuzokuba o-7km kanjalo no-16.5km kwabazokwenza u-50km. 

Lamakilabhu athi njengoba izinto zivaliwe ezweni kuhle aba-subathi ukuba baziqeqeshe lapho behlala khona ukuze bazigcine beqatha. Ukuvalwa kwezinto eNingizimu Afrika kulandela ukuhlasela kweCovid-19 esidlule nezinkulungwane zabantu emhlabeni. 

UFika Selepe we-Uhuru uthe: “Akekho umuntu owazalwa ephuza utshwala. Lo mjaho siwuhlelele bonke abantu bakuleli ukuba babambe iqhaza kuwona. Umuntu uzoziqeqesha esekhaya. 

“Uzozikhethela ibanga azolenza bese esifakela isikhathi sakhe ekhasini leFacebook le-Ulundi Striders noma ele-Uhuru.”

USelepe uthi ikilabhu yabo izinze eNewcastle kanti inabasubathi abangaphezulu kuka-50. 

UMose Gazu wo-Ulundi uthi umsubathi uma ekhetha ukwenza ibanga lika-15km uzokwenza o-5km abathathu kusuka ngoLwesihlanu kuya kwiSonto. 

“Umuntu uzozikhethela ibanga alifunayo bese elihlukanisa kathathu. Inhloso yeBorn Sober Ultra Challenge ukwazisa abantu ukuthi kuyaphileka ngaphandle kotshwala. 

“Njengoba izinto zimisiwe kuleli kuzofanele kube khona esikwenzayo. Asiphikisani nokuphuzwa kotshwala futhi buwumgogodla womnotho wezwe kodwa kuyaphileka ngaphandle kwabo. 

“Inkinga yabo ukuthi benza aba-ntu benze izinto ezingasile futhi buyingozi empilweni yomuntu,” kubeka uGazu. Ikhasi leFacebook okungafakwa kulona izikhathi uLundi Striders no-Uhuru Striders.

Abafuna ulwazi ngeBorn Sober Ultra Challenge bangashayela uSthe kwethi: 064 766 0543 noma uNjabulo kwethi: 061 498 5594.

Previous articleumqeqeshi wosuthu uphawula ngokuncishiswa kwemiholo
Next articlekuphazamiseke uhlelo lukamgabhi