Kuhlonishwe uShenge kuqokwa indawo yokwethulwa komqulu wokhetho we-IFP

179

THANDOLUHLE NGUBO

IQOKWE ngenhloso yokuhlonipha iNkosi Mangosuthu Buthelezi nokugcina umlando wayo indawo okuzokwethulelwa kuyona umqulu we-IFP wezethembiso zokhetho  ezingeni lesifundazwe, mhla ka-7 kuMbasa (April) oNdini. Lokhu kuvezwe nguSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli esigcawini sabezindaba ebesisemahhovisi aleli qembu eThekwini ngeledlule. Ukhetho lukazwelonke nezifundazwe luzoba mhla ka-29 kuNhlaba (May) nonyaka.

“Kuyasithokozisa ukumemezela ukuthi lo mqulu uzokwethulwa ePrince Mangosuthu Regional Stadium, oLundi. Okwenze saqoka ukuwethula kule ndawo, yingoba sihlonipha umsunguli weqembu lethu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi futhi sifuna ukugcina umlando wakhe,” esho.

Uthe lo mqulu uzobe uqukethe izinhlelo zabafisa ukukuzuza nezixazululo zezinkinga ezikhungethe isifundazwe. 

“Umqulu kazwelonke weqembu owethulwa eMoses Mabhida (Stadium), wazibeka obala izinkinga esizolwa nazo, kodwa kulo esizowethula, sizogxila ezixazululweni zalezo zinkinga. Eyokuqala nje, wukulungisa isizinda somnotho wesifundazwe, okuyiTheku. Uma kulunga iTheku, kuzovuleka namathuba emisebenzi njengoba kunenkinga yokungasebenzi kwentsha,” esho.

Uthe uma i-IFP ingena emandleni kulesi sifundazwe, izokwenza imisebenzi emihle njengoba yenza phambilini ngesikhathi iphethe iKwaZulu-Natal. 

Kulesi sigcawu, wethule amalungu amasha amukelwe ngokusethethweni, asuka kwi-ABC, iNFP ne-EFF.

“Phakathi kwawo sibala uMnu Erickson Zungu obeyilungu leNFP esishayamthetho noNkz Refiloe Ramatlapeng obeyisikhulu se-EFF esifundeni iHarry Gwala. Ukuba khona kwakhe kukhomba ukuthi iyaphela le nkoleloze yokuthi izindawo eziseningizimu yesifundazwe ziyisizinda
se-ANC,” kusho uNtuli.

Uthe akangabazi ukuthi iNkatha izosinqoba isifundazwe ngoba umsebenzi ewenzile uyazikhulumela. 

Previous articleAkuthi diki koweGagasi ngabamchapha ngezinhlamba ezinkundleni zokuxhumana
Next article02 April 2024