Kujabule izaguga nezingane ngesabelomali

383

Impesheni yezaguga inyuke ngo-R90 Eyeqolo izobe isiwu-R510 ngoMfumfu U-R36 billion uzosetshenziselwa o-R350
Bazothwala kanzima abotshwala nogwayi

UNGQONGQOSHE wezeMali uMnu Enoch Godongwana ethula isabelomali izolo ngoLwesithathu ntambama.

BHEKI NDLOVANA
KUBONAKALA ingazweli kuhulumeni ingcindezi efakwa yizinhlangano ezehlukene mayelana nesiphakamiso sokuthi kube nesibonelelo sabangasebenzi, iBasic Income Grant (BIC). Enye ingcindezi efakwa yilezi zinhlangano−okubalwa kuzo iBlack Sash ne-#PayTheGrant ngeyokuthi uhulumeni unyuse isibonelelo sika-R350 esiholwa ngabantu abangasebenzi, abakhahlamezeka ngenxa yeCovid-19. Izolo ngoLwesithathu uNgqongqoshe wezeMali uMnu Enoch Godongwana akazangem ayiphathe eyeBIG neyokwenyuswa ko-R350 ngesikhathi ethula isabelomali salo nyaka.

Nakuba ekubalulile ukuthi ikhona imali ezoxhasa ukuqhubeka kohlelo lokukhishwa kwalab’ o-R350 kuze kube wuNdasa (March) ngonyaka ozayo, akazange athi vu ngeziphakamiso zokuba yenyuswe le mali. Nokho izindaba ezinhle kwabanye ngezokuthi impesheni yezalukazi nemali yezinye izibonelelo zikahulumeni izokwenyuka kusukela mhla lulunye kuNdasa (April) , iphinde yenyuke ngoMfumfu (October). UGodongwana uveze ukuthi umholo wezalukazi uzokwenyuka ngo-R90 ngoNdasa, uphinde wenyuke ngo-R10 ngoMfumfu. Imali yesibonelelo sezingane izokwenyuka isuke ku-R450 ibe wu-R510 ngoMfumfu, bese kuthi eyesondlo sezintandane ibe wu-R1 130 isuka ku-R1 070.
Emalini eyabelwe uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ewu-R66 billion, uGodongwana uthe u-R36bn uzosetshenziswa ukuxhasa uhlelo lo-R350.
INTELA
Indaba ethinta izintela, ngenye yezinto ezizothokozisa abaningi kwisabelomali salo nyaka njengoba kuvele ukuthi akukho zinguquko ezitheni ezizokwenziwa. Ngisho nentela ebanjwa emikhiqizweni kawoyela, njengophethiloli nodizili, ehambisana nentela yokuxhasa isikhwama iRoad Accident Fund–ebanjwa kuyo imikhiqizo kawoyela–ngeke yenyuke . U Godongwana uveze nokuthi intela ebizwa ngeleHealth Promotion Levy, ebanjwa eziphuzweni ezinoshukela, ezingenabo utshwala, ngeke yenyuswe iminyaka emibili. Isinqumo sikahulumeni sokungayenyusi le ntela silandela ukukhala kwenhlangano yabalimi bomoba, iSA Canegrowers Association. Ngaphambi kwalesi sabelomali, iSA Canegrowers Association ithe ukwenyuswa kwale ntela kubeka imboni kashukela engcupheni yokuba ingakwazi ukuqhubeka nomsebenzi esikhathini esizayo, okungaholela ekutheni inqwaba yabantu iphelelwe wumsebenzi.


Kuzokhumbuleka ukuthi uhulumeni wethula le ntela ngoba uthi uzama ukugqugquzela abantu ukuba bagweme ukuphuza kakhulu iziphuzo ezinoshukela ngoba ziba nomthelela ongemuhle empilweni. Nokho abaphuza utshwala nababhemayo, bona kabazange baxolelwe njengoba izokwenyuka intela yale mikhiqizo. UGodongwana uveze ukuthi intela yekani likabhiya eliwu- 340ml izokwenyuka ngo-10c, eyebhodlela lewayini eliwu-750ml yenyuke ngo-18c, kuthi eyebhodlela likagologo eliwu-750ml yenyuke ngo-3,90.Intela ephaketheni likagwayi izokwenyuka ngo-98c. bhekin@ilanganews.co.za
www.ingananews.co.za

Previous articleUnya isangoma sigonyuluku ngokudlwengula nokubulala
Next articleKukhonye amaKhosi kowomkhaya baseSoweto