Kukhalwe ngoqhibukhowe bamajoyinti izigebengu zigqekeza izikole

175

PHUMLANI GAMA

KUSOLWA ukwanda koqhibukhowe bamajoyinti ngokugqekezwa kwezikole ezintathu eDukuduku, eMtubatuba ngeledlule. Kuvela ukuthi izigilamkhuba zingene eKhiphinkunzi Primary School ebusuku, zantshontsha ukudla kwabafundi, zedlulela eNkombane Primary School, zenza okufanayo. 

Kazigcinanga lapho, ILANGA
lithole ukuthi zigasele eVezobala High School, zakhomba onogada ngezibhamu, zababopha izandla nezinyawo, maqede zakhala
zemuka nama-laptop amabili. 

Ekhuluma naleli phephandaba uMnu Dumisile Mkhwanazi oyilungu lomphakathi, uthe lesi sigameko siphazamise ukufunda nokufundisa kulezi zikole. 

“Yihlazo ukuthi izigilamkhuba zingantshontshela izingane ukudla. 

“Le nto idalwa wukungaziphathi kahle kwabantu emphakathini nokungalesabi ihlazo,” kusho uMkhwanazi.

Ikhansela lendawo, uMnu Mkhawuleni Zulu, lithe izinkinga zobugebengu zidalwa ngabantu abasuke bephuma ezindaweni ezithengisa utshwala nezinye izidakamizwa. 

“Akulungile ukuthi abantu bantshontshe izinto eziwusizo emphakathini. 

“Selokhu kwenzeke lesi sigameko, umphakathi uyazamazama, usezithendeni zabasolwa futhi sekulwiwa nalo lonke uhlobo lobugebengu. 

“Noma ngabe kuthiwa umuntu wantshontsha umakhalekhukhwini, siyawufuna. 

“Okukhathaza kakhulu wukuthi kunabantu abangafuni ukulandela imigomo emayelana nokuthengisa utshwala. 

“Iningi lezindawo lithengisa utshwala ubusuku nemini, kazikho izikhathi ezibekiwe zokuvalwa nokuvulwa kwazo,” kusho
uZulu.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe
kuyadumaza ukuzwa ukuthi kunamalungu omphakathi eba impahla yesikole ekubeni kufanale kube yiwona ayivikelayo. 

“Ngabashana namadodakazi awo umphakathi laba abafunda kulezi zikole. 

“Akulindelekile-ke ukuthi
kube nabantu abacekela phansi imizamo kahulumeni ngokubulala izakhiwo zawo ngoba uzakhele bona abantu,” kusho uMahlambi.  

phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleKuvele eyenkohlakalo yamathenda kumiswa izisebenzi ngokusha kwephalamende
Next articleAmaphoyisa avivela izigebengu ngamaholide kaKhisimusi