Kukhonjwe ngenjumbane abesilisa abangaziphethe kahle kukhulekelwa iPhasika

244

PHUMLANI GAMA

UKHOMBE ngenjumbane abesilisa abangazihloniphi mayelana nezinkinga ezihlalise lubhojozi imiphakathi yaseNingizimu Afrika uSihlalo weSalga, uMnu Thami Ntuli ngesikhathi kunomkhuleko wamabandla ahlukene izolo ngoLwesibili eMzingazi, eRichards Bay, kukhulekelwa iPhasika elinokuthula. Kukhulekelwe nezinkinga okubalwa kuzona udlame lwemindeni, wukwanda kwezigameko zokuhlasela kwemvelo – izikhukhula neziphepho – wukuphela kwenhlonipho nokhetho olunokuthula. Ukhetho luzoba mhla ka-29 kuNhlaba (May) kophezulu. 

USIHLALO weSalga, uMnu Thami Ntuli elayitha ikhandlela noMntwana uPhumzile Buthelezi emkhulekweni wePhasika eRichards Bay izolo.

UNtuli – obuye abe yimeya yaseKing Cetshwayo – uthe kuyakhathaza ukuthi kusenabesilisa abahlukumeza abesifazane nezingane, wathi kumphatha kabi ukuthi umuntu wesilisa ahlukumeze bese kuthiwa yingoba naye wakhula ehlukunyezwa. “Akuyona indoda leyo, kodwa ngumuntu okunzima nokuthi ungamchaza uthi uluhlobo luni. Kuningi okungalungile okwenziwa ngabesilisa emiphakathini nasemakhaya abahlala kuwona. Ngalo mkhuleko wanamuhla, sinethemba lokuthi izinkinga eziningi zizonqamuka. Kuzwisa ubuhlungu ukuthi kuthiwe kunezingozi zomgwaqo ekubeni zidalwa wubudedengu babantu ngenxa yokungabikhona kwenhlonipho kubona,” esho. 

UMfu AM Mazibuko uthe okubaluleke kakhulu wukuba kukhulekelwe inhlonipho. “Izinto eziningi zonakele ezweni ngoba kulahleke inhlonipho ebantwini bakithi. Sikhulekela ukuba kubuye inhlonipho ebantwini. Akukuhle ukubona abaholi behilizisana phambi komphakathi futhi lokho kwenzeke phambi kwabaholi abasezingeni eliphezulu ngenxa nje yokungabikhona kwenhlonipho ebantwini abadala okufanele ngabe bayisibonelo esihle ezinganeni,” kusho uMfu Mazibuko.

Previous articleBafuna ukwengeza abameli uma bebuyiselwa kuleli abasolwa koluka-AKA
Next articleAmakhosi alinde ukuhlangana ne-ANC kolukaDuma