Kukhonjwe ngenjumbane iziqhwaga zosomabhizinisi ngokubambezeleka kokwakhiwa kwenkantolo

147

THANDOLUHLE NGUBO

KUKHONJWE ngenjumbane osonkontileka abafuna imisebenzi ngodli, njenge-mbangela yokubambezeleka kokuvulwa kweNkantolo yeMantshi yasePort Shepstone, evulwe ngokusemthethweni ngoLwesine nguNgqongqoshe wezemiSebenzi yomPhakathi neNgqalasizinda, uMnu Sihle Zikalala, nozakwabo wezobulungiswa, uMnu Ronald Lomola. Kuvela ukuthi le nkantolo enamagumbi ezinkantolo awu-16 – ahlanganise izinkantolo ezinkulu ezimbili, ezamacala okuhlukunyezwa kwabantwana, eyezomndeni – kwakumele ivulwe ngo-2016, Kodwa kwaba neqeqebana losomabhizinisi elivimba ukuqhubeka kokwakhiwa kwayo, befuna ukuhlomula ngenkani ekwakhiweni kwayo. 

ULamola ubonge umphakathi nezikhulu zomnyango wakhe nezomnyango kaZikalala ngokufaka ingcindezi yokususwa kwalab’ osomabhizinisi. Uthe nakwezinye izindawo izidingo zomphakathi zigcina zingahanjiswanga ngendlela ngenxa yalabo somabhizinisi. 

UZikalala uthe kuyamthokozisa ukwedlulisela le nkantolo emphakathini naseMnyangweni wezoBulungiswa. Uthe ukwakhiwa kwayo kuwukuqinisekisa ukuthi izisebenzi zezobulungiswa namaphoyisa, basebenzela endaweni ephephile. Uqhube ngokuthi ukwakhiwa kwayo kuhlinzeke intsha eyakhele uGu ngamakhono athile emkhakheni wezokwakha.

UMengameli wamaJaji eNkantolo eNkulu KwaZulu-Natal, uNkk Portia Poyo-Dlwati, ukushayele ihlombe ukuvulwa kwale nkantolo. Ugqugquzele izisebenzi zenkantolo ukuba ziqinisekise ukuthi iza-khamizi ezizoyisebenzisa ziyabuthola ubulungiswa.

Previous articleI-ANC ithembisa ukuphucula isimo sezinga eliphezulu lezindleko zokuphila ezweni
Next articleOwodumo emidlalweni kamabonakude uzohola ukukhiqizwa koweNdlovukazi yeMvula